Skapades Aids-viruset i ett laboratorium? Teorin är väl känd i USA och bland forskare. Det finns rader av bevis för denna laboratorieteori, men det är bara en bråkdel av den dokumentationen som nått allmänheten.

Text: Alan Cantwell – Översättning av Ingemar Ljungqvist

Det är min övertygelse att aidsepidemins början i USA, som uteslutande drabbade den mest hatade minoriteten, inte orsakades av apor i den afrikanska djungeln. Min övertygelse stärks av det faktum att aidsepidemin tog fart omedelbart efter experimenten på homosexuella. Varför skylla på vilda apor i Afrika när tiotusentals apor i fångenskap vid viruslaboratorier världen över hade blivit utsatta för infektiösa virus och cancervävnad
under mer än ett århundrade?

Varför drabbades svarta afrikaner? Många svarta afrikaner och amerikaner tror att Aids är ett experiment för att rensa världen från den svarta populationen, som ett led i ett regeringssanktionerat program för att reducera världsbefolkningen. Amerikanska homosexuella var den perfekta gruppen för att testa ett nytt retrovirus. En majoritet av allmänheten skulle lätt acceptera HIV-infektion hos homosexuella eftersom den skulle vara resultatet av deras påstådda promiskuitet och drogmissbruk.

Få skulle våga tänka tanken att USA:s regering i hemlighet skulle testa nya biologiska vapen på allmänheten, trots att det finns en väldokumenterad historisk följd av hemliga oetiska experiment som går tillbaka till 1950-talet och innefattar den amerikanska regeringens skrämmande strålningstester under Manhattanprojektet.

Jag kan inte förstå eller förklara den tystnad och apati runt dessa frågeställningar vare sig från den homosexuella gruppen eller från det svarta amerikanska samhället.

Folk verkar inte bry sig så mycket om folkmord såvida inte deras egna är involverade och de flesta finner det bekvämast att sätta på sig skygglapparna och vill förneka verkligheten och vill inte höra talas om att Aids kan komma från människans hand. Många Aidsaktivister ser helt enkelt på laboratorieteorin som ett villospår för att förhindra tillgången på tester och behandling och som skulle störa i jakten på ett botemedel.

Aids hemliga historia

Historieskrivningen runt Aids har omsorgsfullt blivit ”green washed” för att skymma möjligheten att HIV är en laboratorieprodukt. Kunskapen man hade om HIV och andra retrovirus kom direkt från de nästintill okända erfarenheter man hade från Special Cancer Virus projektet från 1970-talet. Fler än ett virus introducerades bland de amerikanska homosexuella på det sena 1970-talet och mycoplasma och andra cancermikrober är ytterligare infektiösa smittämnen som blivit ignorerade när det gällt att proklamera HIV som den enda orsaken till Aids.

Hemlig biovapenforskning med det som till ytan verkade vara grundforskning på cancer hade blandats ihop på NCI under hela det decennium som föregick Aids och den samman-blandningen fortsätter fram till idag. Aids i USA exploderade när statliga forskare började experimentera på homosexuella och använde sig av ett experimentvaccin framställd utifrån chimpanser – precis de djur som vi ska tro bar moderviruset till HIV. Aids i USA kom inte från Afrika. HIV slog ner uteslutande bland de homosexuella därför att virus hade inplanterats där av människohand.

Våld på Moder Natur

Moder Natur har på ett vist sätt delat in de levande efter arter men årtiondet före Aids så gjorde genforskarna upprepade gånger våld på denna artbarriären genom att med tvång överföra cancerframkallande virus från den ena djurarten till den andra, skenbart för att gynna människans hälsa. Laboratorieteorin om Aids ursprung baseras inte på någon konspiration. Teorin kräver en fullständig vetenskaplig genomlysning.

Den hemliga historien bakom HIV och Aids behöver komma fram ur garderoben.

Text: Alan Cantwell – Översättning av Ingemar Ljungqvist