AlmaNova har tidigare träffat och skrivit om Gregg Braden, välkänd författare och geolog (fem gånger New York Times bestseller). Han medverkar även i dokumentären Flow of Consciousness här på AlmaNovas hemsida.

I en nyproducerad video förmedlar Gregg Braden hur vi kan förhålla oss till Coronaviruset.

I kölvattnet av virusets framfart över världen har miljontals människor påverkats negativt och skapat ledsamhet, depression, panik, ångest och rädsla. Hur ska vi ta oss ur detta grepp?

“Först och främst är det viktigt att vara uppriktiga och sanna mot oss själva om vad krisen innebär och vilka känslor som kommer upp till ytan. Många upplever kriser som en sorgeperiod där det som hänt upplevs som en förlust. Man inser att livet inte kommer bli som innan igen”, säger Gregg Braden i videon.

Det finns fem stadier som varje människor går igenom när man genomlider kriser i livet.

DE FEM STADIERNA (ur Kübler Ross sorgecykel):

  • Första reaktionen är förnekelsen. Man trycker bort och vill inte ta in vad som hänt. Den känslan kommer till följd av chocken och rädslan.
  • Andra reaktionen är ilska. Ilskan kan utlösas av rädsla då vi inför det okända inte vet hur vi ska reagera. Det utlöser i sin tur frustration och ångest.
  • I tredje stadiet upplever vi ledsamhet eller tom depression. Vi känner oss hjälplösa. Hos vissa uppstår ett flyktbeteende.
  • I fjärde stadiet börjar vi acceptera. Vi inser att vi inte kunde ha ändrat på något som hänt. Vi börjar leta efter en mening. Vi söker även att hjälpa andra.
  • I femte och sista stadiet börjar vi tänka på sätt hur vi ska förändra våra liv inför framtiden.

Braden menar på att när den stora faran är över och vi kan återgå att leva ett relativt vanligt liv, så kommer vår bild av världen vara förändrad. Vi kommer se förändringar i vårt ekonomiska och sociala liv. Viruset har nämligen uppdagat vårt samhälles svagheter, både inom det finansiella liksom i det ekonomiska systemet.

Globaliseringen som pågått de senaste trettio åren har inneburit en förflyttning från lokala till globala ekonomier. Gregg Braden tror att vi nu kommer återgå till mer lokala ekonomier.

“Jag tror vi kommer att bli mindre och mindre beroende av assembleringskedjor från andra sidan jordklotet och ett system som kräver flera olika transportsätt innan produkterna når oss. Nu märker vi hur vulnerabla dessa system är. Lokala ekonomier är ett mer hållbart levnadssätt. Det innebär lokala resurser av mat. Lokala affärsverksamheter. Exempel på detta levnadssätt finns redan genom Communities som sysslar med självhushållning.                                                                                                           Ekonomi handlar inte bara om pengar. Det handlar om människor och hur man sköter fördelningen av det som människor behöver: mat, medicin och energier.”

Läs mer om Gregg Braden genom att bli prenumerant: