Partiet MOD uppstod som en reaktion mot vaccinpassen under 2021. Idag står partiet för hälsofrihet i vården och vill införa mer komplementär medicin och mer självbestämmanderätt för patienten. Se partiets ordförande Andreas Sidkvist tala i videon. Se partiets hela partiprogram https://partietmod.se/