Vad är kvantfältet? Hur kan vi göra för att känna oss mer sammanflätade? Varför lider så många av depression? Varför känner vi separation?

Tidningen Alma Nova har tagit sanningssökande och medvetna Sverige med storm och vi har äntligen haft möjlighet att sitta ner med dess chefredaktör Anna Böhlmark.   Alma Nova djupdyker i ämnen som medvetenhet, hälsa, spiritualitet, kvantfysik mm och presenterar ofta en annan bild än den etablerade mainstream journalistiken gör.

Ett uppfriskande inslag i en mediavärld som blir alltmer monoton och likriktad där de viktigaste ämnena för mänsklig utveckling oftast inte alls diskuteras. Anna har också gjort ett flertal dokumentärer som vi också pratar om i intervjun. Bl a Holy Holk kring medicinsk cannabis samt Big Social Nomad kring Indiska elefanter. Hon har även träffat och intervjuat många av vår tids stora namn som förenar vetenskap med spiritualitet.

Av Michael Oddane