Agneta Schnittger - Foto: Anna Böhlmark

Agneta Schnittger – Foto: Anna Böhlmark

Nanopartiklar är pyttesmå men naggande goda

Nano betyder just dvärg på grekiska. Deras storlek håller sig mellan 1 och 100 miljarddels meter (10 -9), vilket gör att de har endast ett lager av cirka tio atomer på rad. Det ger inte utrymme för något «innanmäte». Allt blir ytor i partikeln. Nanopartiklar svävar fritt och har inte samma fysikaliska/kemiska egenskaper som större partiklar.

Tag exemplet med en sockerbit, med 6 stycken sidor, vardera 1 cm 2 stora, totalt 6 cm 2. Antag att man delar denna sockerbit i åtta stycken lika stora delar. Man får då en total yta på 16 cm2. Om man fortsätter att dela sockerbitarna i allt mindre bitar tills de nått nanostorlek, blir den sammanlagda ytan flera hundra m 2 fortfarande med samma totala vikt. http://www.nobelmuseum.se/en/node/3451

Vi drar av detta slutsatsen att exemplevis silvernanopartiklar tack vare sin lilla storlek, men stora yta i förhållande till sin vikt har en effektivitet som ökar inverst 4med storleken. Utspädda lösningar på 10-20 ppm (1 ppm=1mg/kg) har trots sin ringa koncentration stora ytor exponerade för kemiska reaktioner.

Hypotesen är att kolloidalt silver absorberas i kroppen tack vare sin pyttelilla storlek och verkar som katalysator för antimikrobiella och immunologiska reaktioner.

Av Agneta Schnittger, Medicine doktor, gynekolog & expert på insulin, diabetes, kost. Hon är författare till boken “Den felande länken”. Besök Agnetas blog om diabetes, insulin, statiner och kolesterol.