Av Ingemar Ljungqvist

En kommission är nu tillsatt av regeringen för att granska varför Sverige under en del veckor hamnade på den mycket vanhedrande sistaplatsen utav alla världens länder när det gäller dödsfall per capita. Tidigare har vi ju fått höra av ledande politiker att vi har en sjukvård av absolut världsklass. Det var en lögn. Sverige var världskass istället. Kritik och självkritik är inte heller några bra svenska grenar. Därför kan vi inte förvänta sig att den kommission som nu tillsatts ska producera de verkliga sanningarna som kan ge ett adekvat svar på varför Sverige hamnade där man hamnade. Därför ger jag nedan ett försök till sammanfattning . Den första delen är de egna personliga insatserna jag gjort för att bidra med kunskap. Den andra delen, Konstruktiv kritik, är det som en sanningssökande kommission borde komma fram till med liknande slutsatser – men är det verkligen det man är ute efter?

 

Coronakommissionens sanna rapport

– Nu får det vara slut på lögnerna –

Sverige har från att ha varit ett världssamvete under hela 1970 – och en bra bit in på 1980-talet förvandlats till en driftkucku inför världsmedborgarna. Alltsedan Palmes bortgång 1986 finns det de som betraktar den händelsen som början på den tysta statskuppen. Sedan följde Estoniakatastrofen1994. I omvärldens ögon har också de stora mutskandalerna, där svenska företag varit inblandade; Bofors i Indien, Erisson i flera länder och SAAB i Sydafrika lett till att Sverigebilden idag är den motsatta.

Nu kräver Riksdagens “oppositionspartier” en kommission som ska utvärdera bristerna i den svenska Coronaepidemin. Man vill ha svart och vitt på vad som gick snett –  Men man överlämnar ansvaret att den ska utföras av dem själva –  Så långt är politiker minnet.  Sverige har tidigare i två uppmärksammade händelser initierat undersökningar. Dessa har upprättats av den svenska statsmakten själv. En löpande Palmekommision. och så en om Estonia katastrofen. Men dessa uppdrag visade att slutresultatet var att utredningarna mer dolde sanningen  och förvirrade. Inte så konstigt då man utredde sig själva. Det var skillnad när man lät oberoende forskare (Gerdin och Thyberg) och fd poliser (Heckscher)  utreda Macchiarinaffären på Karolinska. De senare utredningarna tvingade förutom Macchiarini till en försiktigare hållning också att ledargarnityret på Karolinska att lämna sin uppdrag där , inklusive Harriet Wallberg som skulle hamna i Corona debatten. Men det hade man nog glömt – inte många protesterade mot hennes snabba återkomst till sold i medicinetablissemangets tjänst , just att sköta logistiken bakom smittestningar av Coronan.

 

Mitt CV

Därför är detta ett försök att med oerhört små resurser göra en alternativ vitbok om vad som gick snett. Men den har sanningen som främsta mål. Den blir också strikt personlig, men den bygger på gedigen erfarenhet eftersom jag en gång djupdök i den verkliga pandemin: Aids och de svåra frågorna runt den sjukdomen, inklusive frågan om ursprung, epidemiologi, virologi och patogenes. Det blev en bok Aids-Tabu 1992, en avhandling på Göteborgs Universitet 1994 och kröntes med en Internationell Doctor of Science i Colombo, Sri Lanka 1999. (REF 1)

MR-dagarna Linköping

Min undersökning runt Corona skulle i perspektiv ta sin början redan  i november på MR-dagarna i Linköping. Då talade Socialminister Lena Hallengren om Sveriges arbete för hälsa och förestående vårdkriser. I paneldebatten fick hon frågan av mig via moderator om hon visste hur många iatrogena dödsfall det inträffar per år i Sverige, dvs där vården själv istället för att förlänga livet hos patienterna förkortar densamma. I USA har de iatrogena dödsfallen enligt samstämmiga analyser från både Bruce Lipton och Matthias Rath intaget position nummer ett som dödsorsak, före både hjärtkärlsjukdomar och cancer. (REF 2)

Ingen i panelen kunde svara, allra minst Lena Hallengren, vars hela kroppsspråk intygade att sådana frågor ska vi inte ens tillåta. Då var kunskapsläget noll hos ministern i denna fråga vilket hon också sa.

5G demonstration

Den 25 januari 2020 hade ett antal föreningar som samlat kunskap om mobilstrålningens risker kallat till opinionsmöte på Sergels Torg i Stockholm. (REF 3) Jag hade bjudit in mig själv och arrangörernas Birgitta och Gunnar Arnell hade läst min nyligen publicerade artikel om 5G och Artificiell Intelligens (REF 4) och eftersom de var ansvariga för talarlistan var det starkt  gjort att låta mig tala. Rubriken på föredraget var kopplingen mellan AI, den delen där man experimenterar med en trådlös överföring mellan stordator och mänsklig hjärna där 5G tekniken öppnar upp för en direktpåverkan mycket kraftfullare än vad man hittills åstadkommit med de mänskliga försökskaniner man våldfört sig på under flera decennier. Jag hade också med mig vännen Dinesh Charma, Uppsala, som upplever sig nästintill varje natt vara utsatt  för experiment när de utsätter hans hjärna för testsignaler via antenner utplacerade i samma fastighet där han bor  Då den 25 januari var det en spritt språngande nyhet att ett virusutbrott hade skett i den kinesiska storstaden Wuhan.

Sven Britton – Willy Burgdorfer

Bara en vecka tidigare hade jag gjort hembesök hos Sven Britton på nästintill samma plats. Sven Britton hade ju gjort förordet till min aidsbok 28 år tidigare. Denna gången diskuterade vi gamla minnen , men jag hade också en annan nyhet att förtälja. Den gamla borrelia forskaren Willy Burgdorfer hade bara några år före sin död erkänt inför kamera att det var just de patogena bakterier som han samlat i sitt forna hemland Schweiz och sedan serverat, injicerade i fästingar ,till sin arbetsgivare: biovapenarsenalen i USA. Även om det inte var han som släppt dem fria så hade det under 30 års tid gnagt i hans samvete och orsakat många mardrömmar sedan han återupptäckt en del av dessa   patogener när han klarlade orsakerna till Lyme -sjukdomen i USA (REF  5). I Sverige kallar vi den lite missvisande för Borrelia, men Borrelia är bara en parasit som färstingen bär på . Den kan också bära på babesia, rickettsia och bartonella och kanske fler.  Jag var återigen uppdaterad på och fått bekräftat att inte bara Aids utan också Borrelia har ett intimt samband med den biovapenforskning som pågått och pågår.  Det var just under den veckan som nyheterna kom från Kina och Wuhan att en ny SARS epidemi hade smittat ner många i den staden. Wuhan var också känd för att där startade man världens första fullskaleförsök med just 5G-teknik under allhelgonahelgen 2019.  (REF 6) Var detta bara ett egendomligt sammanträffande?

Roy Andersson

I mitt anförande på Sergels torg tog jag därför upp de minnesvärda orden från Roy Andersson som i en debattartikel efter han fått sin aidsfilm “Någonting har hänt” refuserad av Socialstyrelsen. Roy Andersson skrev: ” Får vi inte en vetenskaplig debatt om Aids-viruset uppkomst i ett laboratorium så kanske nästa virus som slipper ut från forskning smittar via luften och då blir det också livsfarligt att skratta tillsammans.”  (REF 7)

Sedan blev det en redogörelse för AI och de experiment som utförts på ovetande mänskliga försökskaniner – till stort men för dessa – och där Sverige varit ett pionjärland. Förmodligen lade amerikansk militär forskning över en del av sin försöksverksamhet till just Sverige därför att här var vi extra blåögda. (REF 8)

AI och Cyber Torture

För att själva diskussionen om just AI inte helt skulle slåss bort som ett hjärnspöke som fanns hos bara mig själv, dvs skjuta budbäraren för att slippa ta del av vidrigheterna, så bad jag de i den hundrahövdade publiken räcka upp handen om de hade hört talas om detta tidigare. Cirka 20 % bland de församlade hade hört talas om detta. De andra var ovetande- och då har förmodligen ändå Sverige varit världsledande på detta område genom att tidigt chippa både bäbisar och vuxna för att man ska in med antenner i personerna – utan att de visste något. Jo, de märkte ju efterhand att det skedde märkligheter i deras kroppar och hjärnor. Nu har vi sett, vi som studerat flera aspekter av fenomenet Artificiell Intelligens , och också förstått att detta rör sig inte bara om en enkel teknologi  utan något som en maktelit kan använda sig av för att dominera undersåtarna.  Man har från högsta ort konspirerat mot hela mänskligheten för att tvinga fram ett samhälle á la Orwells 1984 och där behöver man via datorn kunna kontrollera sina undersåtar.

Världscancerdagen

Tisdagen den 4 februari var en märkesdag för den nya yttrandefriheten och tryckfrihets-ordningen i Sverige. Efter lite korrespondens hade jag tillsamans med  Torbjörn Sassersson från Newsvoice fått ackreditering till “Nätverket mot Cancer” snart traditionella stora  evenemang Världscancerdagen. (REF 11) som hålls på hotell Sheraton i Stockholm.

Där skulle bland annat Socialminister Lena Hallengren uppträda tillsammans med en företrädare på posten Göran Hägglund. Göran Hägglund var socialminister under Reinfeldt och efter åtta år på posten belönades han med ett välbetalt PR-jobb hos läkemedelsindustrin. Ett fint bevis på den svenska korruptionsmodellen. Har man en maktposition och sedan använder den för att gynna industrin istället för de sjuka så belönas man rikligt i efterhand. Detta är också helt lagenligt. Två år tidigare  var också en socialminister medverkande på evenemanget . Då hade Annika Strandhäll fått hoppa in som socialminister eftersom tidgare ministern Gabriel Wikström, fått lämna in sin sjukansökan. På grund av alla symtom skulle man kunna tro att han drabbats av en allvarlig el-överkänslighet. Nu hette det bara utbrändhet. Men viktigare var hur kan man tillsätta en socialminister , ung och nästintill helt oerfaren inom det område han skulle basa över? Jo, det görs enbart om man vill ha en lättmanipulerad person vid rodret som lyder order från högre ort. Annika Strandhäll var emellertid annorlunda som minister. Hon hade dessutom arbetslivserfarenhet från ett snarlikt fält, sjukpensionerna. Hon varnade då för den annalkande sjukvårdsekonomiska krisen som Sverige stod inför med en alltmer åldrande , resurskrävande befolkning.  Hon visste också att cancerincidensen var i stigande, vilket förutom mänskligt lidande också ger stora ekonomiska problem för samhället. Här bad hon faktiskt  öppenhjärtligt publiken om hjälp för att bistå med den annalkande krisen. När jag skulle svara på den frågan kastade dock mentorn Göran Hägglund in sitt veto: “- Du har redan ställt en fråga.” Obekväma frågeställningar för läkemedelsindustrin ville han inte veta av. (REF 12)

Stoppade trots ackreditering

Eftersom vi var en av mycket få media som var på plats och också rapporterade därifrån så ville vissa inte veta av oss mer. Man höjde ribban och införde presslegitimation för närvarande journalister. Tidigare har vi med enbart tidningen som legitimation kommit in för förtroliga intervjuer både på Kubas hälsoministerium och Indiens dito, men se i Sverige vill man inte ha besvärliga frågor. Så i år den 4 februari gjordes ett nytt försök och tack vare välvilliga arrangörer skulle de göra ett undantag för oss. Våra respektive namnbrickor med pressangivan låg utskrivna vid mottagningbordet  och vi hade också avtalat med Lena Hallengrens pressekreterare att vi under dagens lopp skulle få göra en filmad intervju med henne. Ingen annan stod på kö.  Men dagen då  det gällde möttes jag tidigt på morgonen av en barsk gentleman som krävde min ackreditering. Papperet var tillhanda, men det räckte inte. Jag skulle inte få gå in. Jag avvaktade för dagen min tekniske medhjälpare Torbjörn Sassersson som dök upp efter en stund. Det dög inte utan vi fick göra våra intervjuer på gatan.

Fyra stora företrädare för en hälsoinriktad cancerstrategi

Den viktigaste frågan jag ville lyfta fram var denna: Varför bjuder man inte dessa fyra som huvudtalare vid en Nätverkets träff Mot Cancer: Erik Enby , Cecilia, Nauclér-Söderberg, Sven-Erik Nordin och Susanne Johansson.  Nu var ju sponsorerna enbart de som deltog i spektaklet “Penningnätverket för Cancer”, dvs de läkemedelsföretag som ser sina aktiekurser  gå upp för varje ny ökning av cancerincidensen.

Erik Enby, läkaren och pionjären

Göteborgsläkaren Erik Enby blev fråntagen sin läkarlegitimation lagom till sin sjuttioårsdag. Detta på grund av att han gjorde mikroskopiska fynd hos alla sina kroniska patienter som skulle betyda en genomgripande förändring i behandlingen av kroniskt sjuka patienter och därmed färre dödsfall. (REF 13)

Cecilia Nauclér Söderberg, professorn och forskaren

Liknande hände Professorn Cecilia Nauclér Söderberg på KI, som upptäckt att hennes patienter med hjärntumör även bar på ett virus (CMV) som man kan sätta in medicin emot, varvid tumören reduceras. De läkare som upptäcker nya sätt att rädda liv verkar till synes misskrediteras och motarbetas trots uppvisande av positiva behandlingsresultat. (REF 14)

Sven-Erik Nordin, patienten och kostförespråkaren

En patient som tagit strid för en resultatinriktad behandlingsform som bygger på erfarenhetsbaserad kunskap är Sven-Erik Nordin. Han tackade nej till en omfattande och handikappande cancerbehandling trots onkologernas varningar och skrev sedan boken “Och cancern bara försvann” om sitt tillfrisknande.  (REF 15)

Susanne Johansson, terapeuten och innovatören

Men kanske allra mest utmärkande för vårt svenska nuvarande system är hudterapeuten Susanne Johansson, som utvecklat och förfinat en typ av laserbehandling som visat sig hjälpa många patienter med kroniska sjukdomar – inte minst cancer – till ett bättre liv. När patienterna själva väljer en behandling som visar sig hjälpa dem till ett friskare liv, tycks ingen inom vården vilja ta till sig detta.  Susannes yttersta pris blev att hon fick 2,5 års fängelse . När detta skrivs har snart  halva fängelsetiden gått. (REF 16)

Mötet i glaskaruselldörren

Just när vi blivit vägrade tillträde försökte vi istället få en blixtintervju med Lena Hallengren på promenadstråket mellan Departementet och hotell Sheraton.  Just när vi skulle gå ut  för att möta henne genom glaskaruselldörren – gick hon in. Jag fattade galoppen och gick in igen. Kameramannen var inte lika snabb i uppfattningen. Jag försökte få Lena att ge oss ett ministerord på att vi fick följa med upp – men icke.

Svensk cancerpolitik i ett nötskal

Men hela episoden, som faktiskt avslöjade att den svenska officiella cancerpolitiken faktiskt styrs och dikteras av Big Pharma helt, går på kontrakurs gentemot en politik som går ut på att komma tillrätta med sjukdomen utifrån patientens  synvinkel. Hela vårt besök blev ändå dokumenterat på Newsvoice hemsida. ( REF 11 ) Dagen efteråt när tumultet lagt sig så gjorde jag ett återbesök. En annan lite timidare hotellvakt var på plats och vi hade en gemytlig pratstund. Han sa då också att de hade fått signalementet på mig redan för en vecka sedan och med tydliga order att inte släppa in mig.  Är man verkligen så rädd för att låta sanningen om bra terapeuter och för patienten livräddande terapier att komma ut att man med smygmetoder försöker stoppa en en liten oförarglig 70-årig gubbe att komma till tals?

Hälsointervjuer i Provence, Frankrike

Mötet på Sheraton hade stärkt mig och Sassersson och samarbetet skulle fortsätta med en resa och intervjujobb i Provence, Frankrike under sportlovsveckan i februari. Nu hade Corona nått Europa, siffrorna i Kina, Iran och Italien började visa på en allvarlig smitta. I Provence gjorde vi en hel rad med informationsvideos med hur man med funktionsmedicin kan återgå till hälsa. Läkaren Agneta Schnittger och hennes man Erling Johansson var våra värdar tillika medverkande i programmen. Självklart blev Corona diskuterat och vi fabricerade också en artikel för Newsvoice om de viktiga råden om vad man kan göra själv , både preventivt och ifall man blir smittad. Vi, Agneta Schnittger och jag,  tog också upp den då precis lovande medicinering med klorokin som just då genomfördes i grannstaden Marseille. Eftersom vi riktade råden direkt till vanliga människor försökte vi hålla ett enkelt språk. De som ville veta mer hänvisade vi till referenser. Den informationen publicerades med viss fördröjning men den 22 mars kom den ändå ut. Medel att ta var D-vitamin, C-vitamin och så kolloidalt silver. Metoder man skulle ta till var att vårda sin feber, dvs låta immunsystemet tackla viruset. Och skulle man ändå bli riktigt sjuk  föreslog vi intravenöst C-vitamin  i högdos. Då slipper man dö.  Vi varnade också för febernedsättande medel i form av paracetamol om man fått en infektion.  ( REF 17 )

Intravenös C-vitamindropp för de svårt sjuka

Tillbaka i Sverige bestämde jag mig för att bana väg för intravenöst C-vitamin för de riktigt sjuka. Kontakter togs med de i Sverige mest kunniga inom området; Sture Blomberg och Per-Arne Öckerman. Vi ordnade ett upprop för detta så att åtminstone sjuksköterskor kunde administrera detta till de sjuka efter förskrivning från de två läkarna. Informationen om detta gick ut på www.almanova.eu. (REF 18) Jag gjorde också otaliga försök att nå ut med den informationen till Ring P1, Mälarnytt och så pressreleaser till Vetenskapsradion – men det var fruktlöst.

Från indisk karantän till svensk offentlig censur

Så var det den 18 april och en märkesdag. Min dotter skulle hämtas på Arlanda efter att ha vistats i mer än 9 månader i främst Indien, varav de sista fyra veckorna på hotellkarantän där. Hon ville fira med räksmörgås på Arlanda, vilket jag förbjöd. -Du kommer ju hem till Coronasmittans värsta fäste: Stockholm. Nu håller vi oss i skinnet och tar bilen till andra osmittade platser i Sverige som Tunkarlbo, Söderbärke och sedan Mora . Men de tre dagarna i Uppsala utnyttjades flitigt. Eftersom hon funnit att Luc Montagnier, världens mest firade virolog gått ut i franska media och utifrån sin kunskap hävdat att Coronaviruset näppeligen kan vara en naturlig företeelse utan, med dess inkorporerade komponenter från ex-vis HIV, mest sannolikt är en labprodukt, så lade vi upp hans intervjuer på vår svenska hemsida.(REF 19) Gick också ut med pressmeddelanden. En del alternativa sajter följde upp. Radion, trots deras kunskap , var helt kallsinnnig. Fick äntligen säga ifrån tillsammans med WakeUp Globes  Michael Oddane, dels den kompetens jag hade ifråga om den tidigare riktiga pandemin: Aids men också dra vissa konklusioner med avseende på den nya plandemin Covid-1984. (REF 20) Covid – 1984 är en långt riktigare beteckning på årets “säsongsinfluensa” då alla tecken tydde på att den iallafall initialt inte skulle vara så värst mycket värre än de årliga epidemier som sveper över oss. (REF 21) Den hade ju dessutom bara dittills drabbat de områden som hade vinter eller vårvinter. Den dagen solen åter stod högt upp på himlen skulle solstrålningens UV-komponent relativt enkelt avdöda luftburna virus, samtidigt som man fick optimala doser av gratis D-vitamin. Trots att allt pekade på en vanlig influensa så var det en mycket planerad hysteri som skapades runt Corona. Den planerades och styrdes utifrån WHO.  Om man samtidigt granskar WHO:s besättning så finner man de enorma industriella intressena med bland  annat Bill Gates och hans vaccinprogram som de viktiga ekonomiska intressenterna. Man hade dessutom under de sista månaderna 2019 precis övat på hur man skulle bemöta en epidemi.( REF 22)  Och så kom då plandemin , precis som på beställning. Eller var det helt enkelt ett beställningsverk? Och i så fall var slutmålet en helt annan Agenda: att återinföra det Orwellska 1984, där makteliten förvandlar medborgarna till manipulerade slavar?

Luc Montagnier, världens mest ärade virolog

En av världens främsta virologer Luc Montagnier, gick dessutom ut massmedialt den 16 april och sade att Coronaviruset med största sannolikhet är en hybrid som framtagits på ett laboratorium . ( REF 19) Tidigare hade den amerikanske hälsoexperten Francis Boyle sagt detsamma. Montagnier fick också medhåll från Australien en månad senare.(REF 23 ) Och så i början av juni drog en norsk-engelsk forskargrupp samma slutsats. (REF 24) Noterbart är att dessa vetenskapliga slutsatser inte förmedlas vidare av svensk Public Service.  Däremot kunde Ivar Ekman, på radions konfliktprogram repetera detta när den amerikanske utrikesministern Pompeo sade detsamma. Pompeo kunde tvärsäkert också slå fast skulden som han lade på kineserna och deras biovapenlaboratorium i Wuhan.  Men Pompeo är ju enbart lekman så hans slutsats är av ringa vetenskapligt värde.

Konspirationsteorier

Vetenskapsjournalisten Katarina Sundberg på vetenskapsradion tar istället upp fenomenet konspirationsteorier. Vi frågar henne om hon vet att just ordet konspirationsteori myntades av amerikanska CIA i efterdyningarna av mordet på John Kennedy. Detta med en given avsikt: Man behövde inte svara på huvudfrågan: Vem mördade Kennedy – utan kunde inrikta sig på att diskutera och ifrågasätta budbäraren. Katarina Sundberg vet inte om att hon följer receptet från CIA. Nästa fråga blir om hon känner till vad Montagnier sagt om Coronaviruset. Hon ber då mig att ringa upp på hennes arbetstid, hon vill återgå till trädgårdsarbetet . En vecka senare fortsätter vi. Nej , hon känner inte till vem Montagnier är. Och hon vet inte heller om hans uttalanden om Coronavirsuet sänts ut i Public Service. Däremot betonar hon att programmet om konspirationsteorier inte var avsett att fördunkla den viktiga frågan; Varifrån kommer viruset, utan  bara belysa fenomenet som sådant. Men vi kan klart konstatera att man riktade tvivel gentemot de personer utanför den innersta kretsen av utvalda experter för att de ställer adekvata frågor om plandemins olika aspekter.

Vetenskapsradion undanhåller viktiga fakta

Andra radioröster på Vetenskapsradion är exempelvis Annika Östman och Lena Nordlund.

Annika Östman är väl den som genom åren helt följer på läkemedelsindustrins agenda. Förvisso är hon trevlig och intresserad men för att kunna uttala sig om något kräver hon dubbel-blinda placebokontrollerade studier som grund att stå på och att de helst ska vara publicerade i Peer Review tidskrifter. Vet inte om hon vet att det är just de kriterier som läkemedelsindsutrin själv satt upp för att kunna kontrollera läkemedelsmarknaden och slippa undan naturnära billiga medel. Inte ens när vi diskuterar C-vitaminets roll för att förhindra en cytokinstorm och förhindra en följande sepsis vid Corona vill hon göra avsteg från sina skyhöga studiekrav – men jag har inte hört henne säga något kritiskt om insättande av morfin för att relativt smärtfritt och enkelt söva och döda gamla och tidigare sjukliga Coronapatienter. Att sätta in  morfin vid Corona har inte heller underkastats några fullvärdiga studier vid Covid diagnos. Ja, inga läkemedel har ju det eftersom sjukdomen var ny men jag har lärt mig av erfarenheten. Om man frågar någon inom branschen om ett nytt medel så blir oftast svaret detsamma som läkemedelsbranschen ger: Det finns inte tillräckligt med underlag. Det svaret lurar många till tystnad. Jag brukar då istället fråga vilken metod som är bättre än den rubricerade. Då blir de oftast svarslösa – eller om det är en person som verkligen vill patienternas väl som kanske säger: Ja , det är den bästa jag känner till, också.

Lena Nordlund är en annan rapporter som trampade in på mitt specialområde Aids epidemin , och det passade nu i Coronatider. Och visst var hon påläst och berättade om patient Zero. Men varför hålla dig till USA, undrade jag. :Vet du någon mer i Sverige än jag som doktorerat på Aids ursprung.  Då blir det annat ljud i telefonen och hon säger att hon är på besök hos sin mamma och slutar samtalet – eller vid en annan uppringning var på fika med vänninor.

Det är ändå chefen som står för agendan. Chef är Ulrika Björksten, men när vi upprepade gånger ringer henne blir det snabbt ett Hejdå från henne och luren läggs på. Ulf Bittner har dock bekräftat att hon framgent vägrar att svara på mina frågor. Vår slutsats: Den som hela tiden undviker att svara uppriktigt står för en agenda som står i motsats till den som ska gälla för journalister, det vill säga gräva fram sanningen. Vetenskapsradions ledning arbetar dämed i symbios med den maktelit som driver fram ett 1984. (REF 25)

Folkhälsomyndighetens presskonferens

När det gäller massmedias roll så kunde man iaktta att de allra flesta som deltog på Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferenser enbart klarade av att fokusera på perifera frågor om epidemiska tal, detaljer om munskyddets vara eller inte vara osv. Vi försökte också ta oss in via Zoom, deras service för journalister som inte kunde närvara på plats.  Vår fråga skulle vara av den konstruktiva sorten, När , inte om , skulle Sverige införa intravenös C-vitamin behandling när vårdplatserna med respiratorer var fullbelagda, och hade man överhuvud tagit del av Kinas och då främst Shanghais utmärkta kliniska erfarenhet?  En underordnad på FHM:s presstjänst såg till att vi fick komma in sedan vi ersatt presslegitimationen genom att visa våra respektive CV. Så vi fick se hela konferensen via Zoom. Uppkopplingen fungerade i cirka 5 minuter , sedan kom ett mail med ett besked att vi inte fick vara med längre. Beslutet taget av FHM:s presschef Christer Janson. Nu skulle det dröja ytterligare nästan en månad med relevanta frågor, till dess en brittisk journalist som visade på att Sverige den föregående veckan hade högsta dödstalen per capita. Detta var ju indirekt en följd av att man totalt nonchalerat vilka åtgärder man kunde ge de svårt sjuka istället för de instruktionsfilmer som sändes ut till sjukhusen med information om hur man underlättar – och påskyndar döendet genom att ge morfin. Den gången ville man faktiskt  ta hänsyn till den rädsla och ångest som följer i sjukdomens spår och undanröja den , oavsett att biverkningen av morfinet blev att patienten avled. Tidigare hade man ju hela tiden triggat rädslan hos befolkningen och försökt invagga oss i en skrämselfas. Men den riktiga kunskapen – den som kunde reducera dödligheten , den ville man inte veta av.

Mikael Nordfors informerar – fick munkavle

Det sistnämnda blev ännu mer uttalat då läkaren Mikael Nordfors i flera olika internetintervjuer gått ut och redovisat, främst från de goda kliniska erfarenheterna i Kina och Syd-korea, men också lagt till hur enstaka läkare i USA lyckats väl med sina patienter. (REF 26 )

Men den kunskapen var som vi sett  ovan förbjuden och via en anmälan till IVO satt deras juridiska personal i Göteborg och i en skrivelse föreslog att Nordfors skulle förlora sin legitimation. Och detta enbart för han delade med sig i tal och skrift de möjligheter som skulle kunna minska dödligheten i Corona. I detta fallet var det alltså ingen diskussion fram och tillbaka huruvida svenskarna skulle bära munskydd eller inte. Nu var det mer rakt på sak: en läkare som uppger relativt billiga, ofta naturnära metoder, med belägg från länder med låga dödstal. Den läkaren belägger man med munkavle. När jag istället anmäler IVO:s handläggare till deras överordnade Socialdepartementet respektive Socialstyrelsen för att förgripa sig på den grundlagsskyddade yttrandefriheten så blir det bara goddag yxskaft från dessa instanser. Men fallet är registrerat och borde lyftas fram även i  en politisk styrd Coronakommision. (REF 27) Nu har IVO reagerat igen . De har gjort ett tillägg till sitt ärende, eftersom yttrandefriheten kan vara lite känslig. Men deras nit blir troligen en ännu större fadäs. Nordfors hade i en föreläsning pedagogiskt fyllt i med rätt ordination, men med  fingerat namn ett recept.  (REF 28)

Samma gäller också för LCHF-läkaren Annika Dahlqvist som blivit utsatt för rena trakasserierna i Expressen. Efter detta agerade IVO på samma sätt gentemot henne som mot Nordfors. Också den insatsen har jag och Rolf Löfgren anmält till både Riksrevisionsverket och JO.  (REF 29)

När det gäller offentlighetsprincipen ska också i detta sammanhanget debattören Ulf Bittner ges en stor eloge. Han kräver nämligen att hans nyhetsbrev, oftast minst två per vecka ska omedelbart registreras hos mottagaren.Dessa nyhetsbrev innehåller om och om igen just de kliniska studier och rapporterade viktiga händelser som skulle visa på den verkliga sanningen. Ingen med ansvar för folkhälsan kan alltså  säga att vi inte visste något. Adressat har främst varit de högsta politiska ansvariga.

Min egen skuld

Nog med den personliga insatsen för hälsa och mot dödlighet. Jag är väl den förste som måste tillstå att jag bär stor skuld i denna epidemi eftersom den kunkap jag redan hade inte nådde fram till alla som hade behövt den, dvs de som  insjuknade med livshotande tillstånd och till de som stod vid deras sängplats. Jag kunde agerat mycket mer framåt för att nå ut.

KONSTRUKTIV KRITIK

Men utifrån den kunskap jag hade och som förstärktes under  plandemin så borde följande konstruktiva kritik föras fram som slutsatser inför en eventuell nästa epidemi, och också fullföljas sedan den värsta toppen av den utplattade kurvan verkar vara över.

 1. Sjukdomens uppkomst och ursprung
 2. Epidemiologiska åtgärder
 3. Insatser med preventiva egenåtgärder
 4. Insatser av kvalificerad personal för de som blivit allvarligt sjuka.
 5. Plandemins internationella karaktär.
 6. Sjukdomens uppkomst och ursprung.

Jag skrev redan 1992 i min avhandling om Aids : att för varje ny sjukdom orsakat av ett smittämne så måste man parallellt med geografiskt ursprung också undersöka om smittämnet i sig , i detta fall ett virus, är ett resultat av klåfingrighet i ett laboratorium, där dagens forskning oavsett säkerhetsbestämmelser kan tyckas vattentät, ändå kan ge upphov till en mängd med rekombinerade nya virus. (REF 30) Ännu värre är det om det finns en militär hemlig agenda med. Det är speciellt i detta fallet med Coronaviruset vetenskapligt helt korrekt att undersöka och forska på om viruset har omkombinerats i naturen eller om det är en produkt av ett artificiellt skapande. Redan tidigt slog en grupp av indiska forskare fast att SARS2 viruset hade vissa segment i sin arvsmassa som också kunde återfinnas hos HIV. (REF 31 ) Tyvärr har också det vetenskapliga samfundet sina begränsningar då de flesta inom den sociala sfären är beroende av fortsatta anslag för sitt arbete. De bär därför  på en rädsla som gör att det för dem personligen är enklare att enbart peka mot att naturen via fladdermöss åstadkommit denna plandemi. Samma rädsla, eller varför inte skygglappar som försvårar ett äkta sanningssökande återfinns också hos de flesta beslutsfattare vare sig de är politiker eller tjänstemän. Därför har det varit slående att det främst är forskare och andra som uppnåttt pensionsåldern, som reser dessa slutsatser om att det nya Coronaviruset är en laboratorieprodukt. Dit hör bland annat Francis Boyle och Luc Montagnier. Forskargrupper i Austalien och Norge-England har påvisat klara indicier för detsamma. ( REF 19,23,24)

Vi vet med någorlunda säkerhet var den första delen av epidemin  tog sin början:  i den kinesiska staden Wuhan med ett utbrott i december i 2019. Det måste också i sammanhanget påpekas att i exakt samma stad påbörjades ett fullskale försök med 5G teknologi allhelgonahelgon 2019. (REF 32) Det vore osannolikt att detta bara är ett slumpens verk, men däremot återstår det att medelst en öppen, sanningssökande forskning undersökas huruvida 5G-experimentet har förstärkt effekterna av virusutbrottet. De teknologiföretag som stått bakom ska absolut inte få påverka en sådan forskning. Här kan det vara enkelt att belasta kineserna för detta utbrott och det biovapenlaboratorium som ligger i närheten av Wuhan för epidemin. Det vore lika enkelt eller enfaldigt som att skylla den japanska krigsmakten under andra världskriget för de förödande atombomberna som föll över Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945.

Däremot bör det noga undersökas vilka intressen och vilka personer allianser som fanns för de kinesiska forskarna. Det har ju exempelvis fastslagits att USAs biovapenforskning till stora delar var outsourcat till andra laboratorier i andra delar delar av världen alltsedan säkerhetsbestämmelserna vid det ledande hemmacentrat Fort Detrick försvårade möjligheterna till vissa försök. Vi vet ju också att man från amerikanskt håll , Anthony Faucis NIAID, finansierat riktad forskning på just rekombinerade Coronavirus hos fladdermöss, till laboratoriet i Wuhan. ( REF 33) Eller ännu enklare vore att någon fientligt sinnad nation till Kina placerat ut en ampull med Coronavirus i Wuhan för att då uppnå dubbla syften, både peka ut en förövare samtidigt som man orsakar skada på “fienden”.

I samband med utbrottet måste också motiven för en planerad epidemi undersökas. Här finns en uppsjö med dokument där man faktiskt planerade för ett sådant utbrott. I ett dokument från 2010 hade man i artikeln Lock Step faktiskt analyserat och föreslagit hur man kunde utnyttja en sådan epidemi till sina syften, dvs att inskränka vanliga medborgares demokratiska rättigheter. ( REF 34 ) Också de patenterade rekombinerade Coronavirus som finns lagrade för att kunna ligga först för att tillverka ett vaccin borde ses som en planering utifrån strikt affärsmässiga syften. ( REF 35 ) Det har ju också förekommit rena stabsövningar , så sent som oktober 2019 i Davos och i New York hur man skulle kunna utnyttja en sådan epidemi, framförallt utifrån maktanspråk.

Från svensk synvinkel har denna punkt främst ett stort intresse och det är den ekonomiska delen. De enorma finansiella insatser som gjorts från svensk sida för att ersätta vissa delar av samhällsfunktioner kommer hårt belasta samhällsekonomin år framöver. Skulle Sverige via en internationell domstol komma fram till att detta var en planerad plandemi, alternativt ett vårdslöst olycksfall i arbetet då skulle skadestånd kunna utkrävas.  Indien har exempelvis riktat skadeståndsanspråk mot Kina därför att de var försumliga under epidemins upptakt.

 1. Epidemiologiska åtgärder

I Sverige  liksom i så gott som alla andra länder följde man precis i spåren på WHO:s rekommendationer. Man kunde inte vid virusutbrottet klart fastslå hur farligt viruset var. Vid tidigare epidemier, inte minst runt den årliga säsongsinfluensen har man inte vidtagit nårga åtgärder alls mer än att privata företag i samarbete med vården drivit vaccinationskampanjer.

Sverige valde dock likt Vitryssland och ett fåtal andra länder en mer flexibel plan med halv nedsläckning av samhället. Man ville platta ut kurvan  med det uttalade målet att uppnå en flockimmunitet. Däremot var den inledande smittspårningen med testning oerhört nedsatt – Det var ju först när Sverige hamnade i värstingklassen med avseende på antal avlidna per capita som svaret kom fram. Ett nedrustat svensk sjukvårdssystem saknade helt enkelt materiel att genomföra detta. Om man medvetet förteg detta från myndigheters och politikers sida eller om man helt enkelt inte visste må vara hänt. I båda fallen är det en lika allvarlig brist.  Avgörandena och insatserna i denna fas var helt avhängig kunskapsläget om virusets farlighet. Kunskaper och erfarenheter ackumulerades efterhand och därför fanns en inbyggd flexibiltet i åtgärderna. Målsättningen från myndigheternas sida var dock den att man ville uppnå så långsamt som möjligt en så stor genomsmittning av samhället så att man undvek en sådan allvarlig akut belastning på själva sjukvården att man helt enkelt skulle få ett panikartat läge. Självklart fanns det många andra insatta som krävde mer radikala åtgärder och även de som hade sett en mer öppen attityd.

 1. Insatser med preventiva egenåtgärder

För att uppnå de uppsatta målen i punkt 2 gick man i Sverige , liksom i de flesta länder dessutom ut med följande fyra råd.

 1. a) tvätta hela tiden händerna med sprit
 2. b) håll avstånd till andra människor
 3. c) blir du sjuk, stanna hemma
 4. d) är du gammal dvs 70+ så ska du stanna hemma och inte ta emot besök

I de flesta andra länder lade man till att man bör ha munskydd. Det rådet använde man inte i Sverige, främst kanske beroende på att det inte fanns munskydd att tillgå.

e ) Däremot så lade man emellanåt till att man skulle vara tålmodiga och invänta ett vaccin som skulle vara den allenarådande lösningen.

Råden ovan är i stort bra men det viktiga är vad man underlät att rekommendera. En infektion , vilken som helst, är också beroende på den egna människans hälsostatus , framförallt vederbörandes immunsystem.  Här kan man mycket enkelt stärka sitt immunsystem genom att under speciellt solfattiga årstider inta D-vitamin. Mineralerna zink, magnesium och selen är alla livsviktiga för ett fullgott immunsystem och eftersom vi inte kan producera vårt eget C-vitamin så kan intaget av C-vitamin också stärkas. Denna underlåtenhetssynd visade sig strax hos de med mycket svåra infektioner.

Denna informationsbrist gjorde att plandemin ändå fick ett så allvarligt förlop som den faktiskt fick. Huruvida myndigheterna själva satt på den informationen eller inte, dvs exempelvis om FHMs vetenskapliga råd kunde detta eller inte är i vilket fall som helst oförlåtligt. Folkhälsomyndigheten har ju faktiskt inskrivit i sin portalparagraf att de ska vara ett stöd för folkhälsan. Då gäller det att söka relevant kunskap.

Då kan man från vetenskapligt håll berika sig med den. Att det senare också förekom i vissa publikationer som stod läkemedelsindustrin nära till och med gick ut och kallade denna information för nedsättande begrepp helt i strid med verkligheten (Anna Bäséns artiklar i Expressen är ett exempel (REF 36 )) var förmodligen kraftfullt bidragande till förloppet.

När det gäller punkt 3e ovan så gäller det bara att erinra sig om vad som yttrades från ministerhåll den 23 april 1984 I Washington. Då hade man fått klart för sig Aids orsakades av ett virus;  “- Inom två år kommer våra duktiga forskare att ta fram ett vaccin som kommer att lösa sjukdomen.”  ( REF 37) Det har nu gått 36 år sedan dess utan att ett vaccin komit fram. Däremot har ett otal försök gjorts, också på människor i Tredje Världen och då med fatal utgång ibland. Det visade sig helt enkelt att de som fick experimentvaccin lättare blev smittade. Förvisso är det en läkekonstens regel att patienten ska ges hopp – men att kollektivt gå ut och be folk ska sätta sin tillit till en vaccinteknik som inte finns förhanden är bara , för mig, ett bevis på att vederbörande , ibland trots stor detaljkunskap, inte förstått ett dyft.  Men man kan också dra parallellen med det första humana SARS-virus som dök upp 2002.  För att komma tillrätta med detta lades mycken möda och mycket pengar ned på att ta fram ett fungernade vaccin. Arton år har gått och inte heller i det fallet har man lyckats med den uppgiften. ( REF 38)  I ljuset av detta blir vaccinpropagandan just nu ett hån mot den kunnige hälsovetaren. Visst kommer det att produceras experimentvacciner – men vilken är deras positiva effekt contra de biverkningar de kan framkalla?

När det gäller vaccinering som ett skydd mot infektioner måste debatten vara mycket mer nyanserad än ett för eller emot vacciner. Gamla väl utprovade vacciner har sin absoluta roll att spela i ett folkhälsoperpektiv. Men nyare vaccineringar där det kommersiella tagit överhanden och där vacciner framställs ur djurvävnad har medfört enligt Judy Mikovits, att idag bär världsbefolkningen på en uppsjö av genmaterial från dessa djur som vid en försvagning kan ge upphov till ohälsa. Poliovaccinets innehåll av SV-40 är ett sådant fenomen. (REF 39)

Här kan också tilläggas att vid den enormt snabba epidemifasen i Lombardiet i norra Italien där också före detta fullt friska läkare och sjuksköterskor också hörde till de som avled, så finns det en mycket plausibel förklaring till denna tragedi. Man hade bara  veckorna före Corona drabbade provinsen i just området runt Bergamo gått ut med en brett upplagd massvaccineringskampanj mot den normala säsongsinfluensan. Framförallt riktade man in sig på att skydda de äldre och den personal som bistod dessa på äldreboenden och i hemmen. När immunsystemet efter vaccineringen bearbetade densamma stod det också vidöppet för andra smittämnen. Katastrofen var ett faktum.  (REF 40 ) Symtomatiskt är  att Sveriges radiokorrespondent i Rom Marianne Svensson inte nämner detta med ett ord, trots att jag påpekat detsamma för hennes hemmaredaktion i Stockholm

 1. Insatser av kvalificerad personal för de som blivit allvarligt sjuka.

Sedan följde omhändertagandet av de som blivit sjuka och hotades till livet. Eftersom dessa utgjordes av personer som i den absolut den stora majoriteten av fall som var gamla och tidigare medicinerade personer. En mycket stor andel av dessa bodde också på äldreboende eller hade hemtjänst. Här var såväl information och också materialbristen påtaglig. Här måste också den svenska strategin med att privatisera under NPM-systemet komma under lupp. Ska det finnas äldrevård där vinstintresset går i första hand så offras givetvis många mänskliga värden .  Detta hade under en följd av år  påtalats av de gamla själva, av anhöriga och de som arbetade inom vården. Dessutom serverades en kost till dessa gamlingar som var utsatt för samma minimering med avseende på ekonomi och därför undermålig. Därför hade åldringsvården i Sverige redan länge fungerat som en snabbväg till kyrkogården. Efter att det gamla ekonomiskt generösa pensionssystemet med ATP fått lortar på sig hade det redan förvandlats till ÄTP (förkortning av ÄTtestuPa) . På boenden hade hjälpande assisterande händer successivt ersatts med mediciner som sattes in mot det mesta eller rent av på grund av slentrian. Cecilia Lenander, Lunds universitet, har klart påvisat detta och den överdödlighet som skett under den senaste tiden.( REF 41 )  Läkemedelsindustrin har med sina försäljningsorganisationer därför ett enormt stort ansvar för denna överdödlighet. Här borde det undersökas huruvida de som hade maktpositioner inom Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten medvetet bröt mot sina egna intentioner, dvs att de med berått mod såg till att många gamla i Sverige snabbt gavs eutanasi, dvs morfinbaserad behandling eller om de helt enkelt levde i en falsk uppfattning om skolmedicinens evidensbaserade medicin som den enda rätta. Det är ju exempelvis den uppfattning som Annika Östman gett uttryck för.

Men här har man också gravt underlåtit att ta del av de kliniska rapporter som gjorts av de länder som verkligen lyckats att, trots en stor andel smittade, uppnå en låg dödlighet. I Kina, Vietnam och Syd-Korea och också i flera östeuropeiska länder finns en helt annan medicintradition, som inte helt är underkastad den Rockefellerska skolmedicinen. Här har man använt sig av just  en bred palett av behandlingar där man internt har förmedlat de bästa. Exempelvis har hydroxyklorokin, som tidigterapi,en mycket stor potential. I ett svårt skede ger IV C-vitaminbehandling en stor lindring. ( REF 42 ) Ozonterapi, vätgasterapi och lindrande syrgas terapi är andra metoder.  Lägg därtill en tradition med kryddor och örter, som också ingår i kosthållet.

Här har också vissa kliniska slutsatser från Filippinerna och Indonesien gett vid handen att de patienter som har låga kolesterolnivåer  riskerar att få en livshotande infektion av Covid, medan de som har medelhöga eller förhöjda halter kolesterol får en mildare variant av Corona. ( REF 43) Dessa uppgifter har man inte tagit på allvar utan istället fortsätter en förskrivning av statiner till uppskattningsvis 3/4 miljon äldre svenskar. Detta är ju ett förhållande som driver många svenskar till en för tidig död.  Dessa frågeställningar ger ju också vid handen att den iatrogena dödlighet vi har i Sverige har grovt räknat inneburit att minst 30 svenskar avlidit för tidigt och detta har de gjort dag för dag under åtminstone 20 års tid.  (REF 44 ) Under Coronaepidemin i Sverige har  dödligheten i enbart Covid-19  under perioden mars till juni varit 5000 döda under 100 dagar . Det innebär i genomsnitt ytterligare 50 iatrogena  döda per dag. Runt dessa har det skapats en hysteri. För de tidigare exemplen vill man helst bara sätta på budbärarna en munkavle, precis som det skett med läkare som Mikael Nordfors och Jon Tallinger. ( REF 45 ) Den som lyckats i media är också Yngve Gustafsson från Umeå – men de andra har förpassats till tystnaden.

I den svenska delen av epidemin så drabbades initialt oproportionerligt många svarta nysvenskar . För mig var det en direkt följd av att dessa hade betydligt svårare att ha skyddande D-vitaminhalter. Detta hade det slagits larm om tidigare, exempelvis att nio av tio gravida somaliska kvinnor hade för låga halter av vitamin D. ( REF 46 ) När det blev uppenbart  lade man skulden på de sjuka själva genom att de istället led av en informationsbrist, de följde inte svenska radioutsändningar. Skulden var väl istället en gammal sådan och den låg snarare hos de utvalda “experterna”. Det medicinska etablissemanget lider av en kollektiv informationsbrist om hur viktigt det egna immunsystemet är för att motstå smitta.

 

 1. Plandemins internationella karaktär.

Ovan har gjorts ett fåtal internationella utblickar. Speciellt gäller det också att fundera på hur upplägget dirigerats. Sverige liksom nästan alla länder har inhämtat råd, både de direkta och de samhälleliga , från WHO. WHO i sin tur borde skärskådas ordentligt med avseende på dess uppbyggnad och dess verkliga agenda. Bill Gates är en av dess största finansiärer och Bill Gates har verkligt stora affärsintressen i att dela ut vacciner åt världsbefolkningen. Hans sentida diskussioner att medelst detta minska världsbefolkningen måste tas på djupaste allvar och analyseras. ( REF 47 ) Det gäller också att skärskåda vissa fonder som utger sig för att ha ett vällovligt syfte, men i själva verket är dess motsatser. Hit hör exempelvis organisationen GAVI som är en länk mellan stora affärsintressen som Rockefeller Foundation och FN:s WHO.  ( REF 48 )

Här har emellertid flera kunniga personer redgjort för dessa samband. Enklaste, mest pedagogoiska sammanfattningar, har gjorts av kanadensiska Amazing Polly.( REF 49 )  De amerikanska läkarna och forskarna Shiva Ayyadurai (REF 50) och Rashid Buttar (REF 51 ) har avslöjat den falska reklamen vissa ledande organisationer omger sig med. Båda har sina rötter i det forna koloniala Indien Den som inifrån forskningslaboratorierna såväl med vetenskapliga artiklar som i bokform påvisat den medicinska diktatur som rått inom USA är Judy Mikovits. (REF 39 )  I Europa finns motsvarande skarpa analyser gjorda av Matthias Rath och Paul Anthony Taylor vilka återfinns hos DrRathFoundation. ( REF 52 ) Vill man få en sannare världsbild om vad som verkligen sker och skett inom Coronadebatten bör man gå igenom deras sammanfattningar.

Ett av medicinhistoriens största bedrägerier uppkom under Coronans höjdpunkter. En liten konsultbyrå hade gjort en datorsökning och med dessa som utgångspunkt fabricerat en  “vetenskaplig” artikel där författarna kom till slutsatsen av hydroxyklorokin både var värdelös som medicin mot Covid, liksom att den hade biverkningar som kunde vara mycket farliga. Publikationen omfattade inte än mindre än 96 000 patienter, men i efterhand visste författarna inte hur man fått ihop detta antal. Dessutom, hade de kliniska försöken utförts med doser som var fyra gånger den rekommenderade. Då blir det allvarliga biverkningar. Deras fejkade artikel publicerade den 22 maj 2020 i Lancet men efter flera protester drogs den tillbaka den 4 juni. ( REF 53) Men däremellan hade WHO ändrat sina rekommendationer där de avrådde från malariamedicinen. Likadant blev studien flitigt refererad, med stora rubriker, av de flesta okritiska media.. Dementierna blev skrivna med mindre text såvida de inte helt uteblev.  I NEJM (New England Journal of Medicine) hade samma konsultbyrå vid ungefär samma tidpunkt fått in en annan artikel som  förutom att den var falsk också riktade finger mot biliga medicinska optioner för att hjälpa de drabbade. ( REF 54 )

Solidariteten inom EU var förbytt till sin motsats. När Sverige sommaren 2018 var utsatt för skogsbränder kom det bistånd med brandbilar från Polen och helikoptrar från Italien. När Italien begärde hjälp med sitt abnorma Coronautbrott så blev det blankt nej från Sverige och andra EU-länder. Symtomatiskt var att lilla Kuba sände 50 läkare och utrustning till Italien.

SLUTORD:  Jag skäms!

Det är i min karantän, jag har ju passerat de 70 åren, med oerhört mycket skam jag har tecknat ned denna vitbok över de första fyra månaderna med Coronan i Sverige. Skam därför att man från den yngre styrande generationen har en syn på de äldre där man ettdera med morfin snabbt kan förpassa dessa från de levandes skara; skam därför att man lika lätt undanskuffar allt det vetande, erfarenhet och kunskap som “gamlingarna” bär på.

Man har från media, myndigheter och andra etablissemang varit så oerhört exkluderande, inte minst har man uteslutet en hel kader med uppemot tiotusen kunniga naturterapeuter att få delta i vården av de som drabbats. Det ligger  en utredning på Riksdagens bord, KAM – KAV utredningen, där man ytterligare vill inskränka deras möjligheter att faktiskt gå till orsaken med sjukdom och faktiskt bota sina patienter. ( REF 55 ) Nu vill man höja gränsen för deras möjlighet att behandla barn från 8 år till 15 år. Man förvägrar såväl barn som åldringar deras rätt till hälsa.

Man har också inte nämnt med ett ord att det finns ny modern kunskap inom det jag kallat frekvensmedicin. Rent faktiskt finns det exempelvis en rysk datorstödd diagnos och också behandlingsapparatur , Monicor MR som efter 8 minuters diagnos omedelbart ger svar på om man bär på viruset och vilka brister man har. ( REF 56 ) Den har också ett behandlingsprogram inbyggt som kan stödja immunsystemet att avväpna mängder med patogener.  Här har dagens svenska etablissemanget helt exkluderat sin egna förmåga till nytänkande. Därför får alltför många dö i onödan.

Jag skäms för att det i Riksdagen faktiskt låg en Revisionsrapprot från RRV: RRVs rapport nr 9-2016, där man kritiskt granskat de öppna svängdörrarnas politik, där myndigheter speciellt Läkemedelsverket står vidöppet för korruption från den industri som enbart ser de sjuka som en marknad. ( REF 57 )

Denna industri betecknade den danske professorn och visselblåsaren Peter Götzsche som maffian.( REF 58 ) Istället för att ta del av revisionens rapport, så gjorde Riksdagens majoritet tummen ner för dess förslag att hejda korruptionen. Med denna inställning från de folkvalda är det inte konstigt att Sverige idag rubriceras som det värsta dödslandet i plandemin.

Jag skäms för de etablerade politikers enda tanke är att skaffa fram de miljarder som behövs för att gynna en mycket vansklig experimentvaccinframställning. Det enklaste vore att de politiker och medlemmar av läkemedelsindustrin som röstar ja till ett sådant vaccin också är de första som får stå som försökskaniner för att testa det nya vaccinet.

Det är fullt tillräckligt att över 5000 svenskar fått vara de första experimentella offren för en epidemi som verkar bana väg för en elitens nya Världsordning

av Ingemar Ljungqvist

Se även “Efter Corona”

Läs mer genom att bli prenumerant:

REF 1  http://www.piahellertz.com/AIDS.pdf

REF 2  https://almanova.se/iatrogen-sjukdom-iatrogen-dod/

REF 3   http://whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/2403-internationella-5g-dagen-25-jan-2020-i-stockholm-sergels-torg-lyckad.html

REF 4  https://newsvoice.se/2020/01/ljungqvist-5g-globalisternas-vapensystem/

REF 5  https://www.vaken.se/covid-19-jamfort-med-borrelia-burgdorferi/

REF 6  http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/31/c_138517734.htm

REF 7  Roy Andersson Debattartikel: Vetenskapsmannen och vår tid 1989. Publicerad i 2000-Talets Vetenskap nr 1 – 1999, sid 13 -16

REF 8  www.mindcontrol.se   och  www.bionicgate.com

REF 9  https://www.theguardian.com/law/2020/feb/21/un-rapporteur-warns-of-rise-of-cybertorture-to-bypass-physical-ban

REF 10  http://whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/2417-norge-har-saboterat-nils-melzers-rapport-om-cyber-torture-hos-mind-control-victims.html

REF 11  https://newsvoice.se/2020/02/varldscancerdagen-journalister-avvisade/

REF 12   https://almanova.se/varldscancerdagen-2018/

REF 13   www.enby.se   och en film  https://almanova.se/cancer-mikrober-hela-filmen-ute-nu/

REF 14  https://www.cmm.ki.se/cecilia-soderberg-naucler-group1

REF 15   www.svaradoktorn.se   och film  https://almanova.se/och-cancer-bara-forsvann/

REF 16  https://almanova.se/laserterapeut-i-fangelse-raddade-liv/

REF 17  https://newsvoice.se/2020/03/coronakrisen-granska/

REF 18  https://almanova.se/professorn-ge-livraddande-behandling-mot-coronaviruset/

REF 19  https://almanova.se/luc-montagnier-om-covid-19/

REF 20  https://www.youtube.com/watch?v=JZn-Ihl9Sc4

REF 21  https://almanova.se/covid-1984/

REF 22  www.activistpost.com/2020/04/henry-kissinger-bill-gates-call-for-mass-vaccination-global-governance.html.

REF 23  https://www.theweek.in/news/world/2020/05/19/novel-coronavirus-is-human-made-says-australia-study.html

REF 24  https://www.minervanett.no/corona/the-most-logical-explanation-is-that-it-comes-from-a-laboratory/361860

REF 25  https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLWQwZjUtMWFhAGYtMDACLTAwCgAQAOphfbpLUE2Gu%2BmSSW%2BVxOY%3D/sxs/AQMkADAwATY0MDABLWQwZjUtMWFhAGYtMDACLTAwCgBGAAADz6%2BiJC3bdkigolL1q%2BqcpwcA5ed9xEOiqkOou97bMUka4gAAAgEJAAAA5ed9xEOiqkOou97bMUka4gAELCXl7wAAAAESABAAYfINlUVHF0uciSHWIgiDIw%3D%3D

REF 26  https://www.youtube.com/watch?v=lrE3Ej_y3ck

REF 27  https://bakomkulisserna.biz/2020/05/16/inspektionen-for-vard-och-omsorg-ivo-vill-nu-ta-dr-mikael-nordfors-legitimation/

REF 28  https://www.bitchute.com/video/HUcYsP6wJn8B/?fbclid=IwAR3kspMTElEQ9q1hI68nPxjBIuV9m6Vg3hCzHEnDsM227uZ4hpbdl4fkJ4o

REF 29  https://annikadahlqvist.com/2020/06/30/fragan-om-min-lakarlegitimation/  och Rlds anmälan

REF 30  K I Ljungqvist;Aids Tabu bok Carlssons Förlag , Stockholm  1992 sid 13 – 17

REF 31  https://www.gospanews.net/en/2020/04/14/wuhan-gate-2-hiv-inside-coronavirus-bio-weapon-proof-by-indian-research-misteriously-concealed/

REF 32  http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/31/c_138517734.htm

REF 33  https://nationalfile.com/faucis-niaid-funded-wuhan-lab-scientists-to-research-bat-coronavirus/

REF 34  https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf  sid 18-21

REF 35  https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

REF 36  https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/blufflakare-och-halsogurus-tjanar-pengar-pa-corona/

REF 37  Bok: K i Ljungqvist, Aids-Tabu , Carlssons Förlag, Stockholm 1992,  sid 128

REF 38  https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome

REF 39  https://www.youtube.com/watch?v=_YgEd-Kq24U  och   http://plaguethebook.com/

REF 40  Tidskrift Anna Böhlmark. Sambandet Coronavirus-Vaccinationer. AlmaNova nr 2 , 2020  sid 32-34

REF 41  https://almanova.se/iatrogen-sjukdom-hela-artikeln/

REF 42  http://stureblomberg.blogspot.com/

REF 43  https://almanova.se/covid-1984-och-papegojsjuka/

REF 44  https://almanova.se/iatrogen-sjukdom-hela-artikeln/

REF 45  https://www.youtube.com/watch?v=yCRxJdhFb8k

REF 46  https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2015/april/nio-av-tio-gravida-somaliska-kvinnor-har-svar-d-vitaminbrist/

REF 47  https://newsvoice.se/2020/05/rockefeller-bill-gates-monopolkapitalister-pandemier/

REF 48  https://youtu.be/1Z5VYqJqrtI  och  https://www.gavi.org/

REF 49  https://www.amazingpolly.net/videos.html

REF 50  https://www.theenergyblueprint.com/dr-shiva-covid-19/

REF 51  https://www.drbuttar.com/

REF 52  https://www.dr-rath-foundation.org/

REF 53  https://www.the-scientist.com/news-opinion/lancet-retracts-surgispheres-study-on-hydroxychloroquine-67613

REF 54  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2009457

REF 55  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201915/

REF 56  https://www.acoustichealth.com/quantum-conversations/boris-aranovich-the-magic-of-monicor/  och Anna Böhlmark , Monicor MR påverkar gener, I AlmaNova nr 4-18, sid 28-30

REF 57  https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbf8/1518435509241/RiR_2016_9_LAKEM_ANPASSAD.pdf  och http://www.2000tv.se/artiklar/?id=821 och https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/riksrevisionens-rapport-om-sakra-och-effektiva_H401SoU12

REF 58   https://almanova.se/peter-gotzsche-om-psykofarmaka/