– Med Intravenös C-vitamin i dropp

svenska professorn och fd överläkaren Per Arne Öckerman rekommenderar hög dos C-vitamin intravenöst för coronasmittade patienter.

Behandlingen har visat sig mycket framgångsrik i Kina vilket har lett till att flera sjukhus i New York anammat denna immunstärkande metod för att få bukt med de många coronasmittade som strömmar in på sjukhusen (källa Dailymail och New York Post). En klinisk studie gjordes även av Zhongnan Hospital i Wuhan som bekräftade C-vitaminets kraftfulla effekt.

I senaste numret av AlmaNova hade vi en banbrytande artikel om hur man med hjälp av intravenös C-vitamintillförsel kan häva sepsis (kronisk blodförgiftning). C-vitamin, askorbinsyra, är kungen bland vitaminer och har en mycket stor potential att få bukt med inflammatoriska tillstånd.  Denna gången var det en norsk läkare Eivind Hustad Vinjevoll som inspirerats av sin amerikanske kollega Paul Marik. Vid sepsis har man en mycket hög dödlighet. Både Vinjevoll och Dr Marik reducerade den till ett minimum för sina patienter.

Dr Mariks uppseendeväckande upptäckt tog sin början 2016 med en vanlig händelse vid Sentara sjukhuset i Virginia där Dr Marik basar för intensivvårdsavdelningen. En allvarligt sjuk kvinna blev inlagd för en akut blodförgiftning. Kvinnan hade en lunginflammation som inom loppet av några få timmar utvecklades till en septisk chock. Dr Marik kunde konstatera att kvinnan redan hade en livshotande organsvikt, på grund av blodförgiftningen. Antibiotikan som gavs skulle inte hinna att verka tillräckligt snabbt.

-Det var inte mycket vi kunde göra. Vi visste att kvinnan skulle dö. Men befinner du dig i en sådan situation så söker du efter andra möjligheter, säger Dr Marik.

Bara tre veckor dessförinnan hade han läst om en studie där man räddat möss med sepsis genom hög dos C-vitamin tillförsel.

-Jag tänkte att det kan ju ändå inte skada kvinnan att ge motsvarande dos med C-vitamin. Man fick förstås räkna om dosen så man gav lika mycket per kilo kroppsvikt. Då jag gick hem från jobbet den dagen räknade jag inte med att kvinnan skulle överleva den natten.

Mirakelkur

Nästa morgon var det stor uppståndelse på intensivvårdsavdelningen. Kvinnan som kvällen före hade varit döende i septisk chock, hade överlevt och det utan skador eller biverkningar. Hon blev utskriven tre dagar senare.

-Vi tänkte omedelbart att vi var på spåret av något väldigt viktigt, avslutar Dr Marik.

De senaste veckorna kommer nu även rapporter på att sjukhus i New York som använder Intravenös C-Vitamin behandlingar på coronapatienter (se källa nedan).

Vitamin C i höga doser intravenöst har visat ha väldigt goda effekter på coronasmittade i Kina. Nu har sjukhusen i New York inlett samma behandling. När ska Sverige inleda med denna harmlösa men effektiva behandling?

Historiska försök med C-vitamin

De finns också en historia med högdos C-vitamin. Redan på 1940-talet använde sig amerikanen Frederick Klenner av metoden för att läka ut de förlamningssymtom som den tidens polioepidemi gav hans patienter.  Då kunde hans patienter efter några dagars droppbehandling lämna hans klinik gående på egna ben.

I Sverige hörsammade man inte Klenners resultat den gången. Utan här fick poliopatienterna vid ankomsten läggas i respirator och lämna sjukhuset i rullstol. En sådan känd patient var Gunnel Enby (1941-2016), maka till Erik Enby.

Men det finns de som också i Coronakrisens spår tillämpat hög dos C-vitamin behandling mot SARS2-Covid -19. På flera ställen i Kina har man med denna metoden snabbat på utläkningen och också på patienter med besvärligare prognos fått dem att överleva.

Just nu är det bara en tidsfråga innan man först i Stockholm och senare på andra sjukhus tvingas bortprioritera många patienter med livshotande andningsproblem eftersom vare sig respiratorer eller personal kommer att räcka till för alla vårdsökande.  För oss vore det en självklarhet att dessa då ska ges C-vitamin i hög dos intravenöst. Det kräver betydligt mindre resurser. Men här sätter läkemedelsindustrin stopp. De vill inte se en effektivare medicinering än deras metoder. Också okunnigheten hos läkare kommer att förhindra detta. Vi ställer vårt hopp till en annan yrkeskategori; sjuksköterskorna som faktiskt kan ta saken i egna händer.  Att ge remiss till denna metod kräver dock läkares medgivande, och det finns ett fåtal sådana i vårt land. Vi kontaktade en överläkare som har omfattande erfarenhet av denna behandlingsmetod, Per-Arne Öckerman i den bohusländska skärgården.

Professor & Fd leg läkare Per Arne Öckerman rekommenderar hög dos C-vitamin både som behandling för att stärka immunförsvaret och för att behandla coronasmittade

Vilken är din profession respektive titel?

Professor/överläkare emeritus i klinisk kemi. Leg. läkare.

 Får du som läkare skriva ut C-vitamin på dropp?

Ja.

Hur många patienter har du tidigare hjälpt på detta sätt?

Ett par hundra.

Kan en “vanlig” leg sjuksköterska hantera en remiss från dig; att sätta in en kateter. Dosera C-vitamin riktigt och sedan ge dropp på detta sätt?

Ja, om hon inte är underställd någon annan läkare, som inte tillåter det.

IV C-vitamin måste kräva mycket mindre resurser i personal, utrustning och  sängplatser?

Ja.

Snart blir det slut på respiratorerna för akutvård av Corona – Då måste i början en del patienter bortprioriteras till att sköta sig själva i hemmet, alternativt “remitteras” till kyrkogården. Vid en prioritering kommer de ju självklart att utesluta de som ändå kommer att dö inom två-tre år. Vore det inte bättre att just denna kategorin fick IV C-vitamin?                                                                           Ja, verkligen mycket bättre.

Vad kostar en behandling med respirator respektive med IV C-vitamin? Dvs vilken effektivitet har de ifråga om resurskrävande?                                                             IV C-vitamin måste kräva mycket mindre resurser i personal, utrustning och sängplatser.

Om det finns sjuksköterskor som vill komma i kontakt med dig? Hur gör de? Mail eller telefon?                                                                                                                  Mejl:  pa.oeckerman@telia.com

Kan du skriva ut remiss till dessa, via skype eller på annat sätt?                         Bara pappersrecept till (mina) patienter

Slutord = kungsord från Per-Arne Öckerman, nestor inom ortomolekylär behandling med flera böcker bakom sig: “Det är oetiskt för en läkare att inte ge en behandling, som är ofarlig, resurseffektiv och som kan rädda liv”.

 av Ingemar Ljungqvist

Läs hela artikeln genom att bli prenumerant på AlmaNova här:

Källor: