Stefano Fais, chef för det nationella Istituto Superiore di Sanitá i Rom, har funnit att en viss magsårsmedicin är verksam mot cancer.
”Vi har påvisat att de mediciner som motverkar syrlighet och används mot magsår över hela världen, i själva verket är verksamma i behandlingen av tumörer. De gör nämligen området runt cancern mer basiskt”, menar doktor Fais.

På olika forskningscentra runtom i världen arbetar man i nobelpristagarens Otto Warburgs anda. Vid internationella institut utförs numera studier på den alkaliska terapins förmåga att förebygga och läka tumörer. Även en minimal förändring av pH-värdet kan orsaka stora svängningar i homeostasen som aktiveras för att balansera upp variationen genom att aktivera alla kroppsvätskors buffertsystem.

Enligt doktor Stefano Fais, chefen för den farmakologiska avdelningen för cancermedicin, så måste man utgå just från försurningen, en mekanism som cancern använder sig av för att isolera sig från resten av omgivningen.

”Jag är övertygad om att mer omfattande förståelse kring användningen av alkaliska preparat kan förebygga cancer och många andra kroniska sjukdomar”, menar doktor Fais.

Läs hela artikeln genom att bli prenumerant idag!