Synträning – övningar 

AlmaNova bjuder våra läsare på några synträningar. Se artikel i AlmaNova nr 2-2019.

Närsynthet – översynthet
När det gäller närsynthet kan man med en räcka övningar successivt återställa sitt öga till att utan hjälpmedel se skarpt på långt avstånd. Allra mest metodiskt är att helt träna ögat att fokusera skarpt och sedan utsträcka avståndet till den punkt där det börjar bli suddigt. De övningar man då gör involverar hjärnan som på så vis också får träning att återgå till naturlig syn.
Som hjälpmedel för flera övningar ingår ett snöre med en pärla på. Genom att hålla ena snörändan vid näsan och den andra fästes någon meter bort. Man fokuserar på pärlan och sedan låter man den åka på snöret aningen närmare näsan tills man når närpunkten, det vill säga det närmaste avstånd som ögat ser skarpt på. Här börjar träningen. Man fokuserar och för pärlan fram och tillbaka. Det är som att spela trombon. På så vis återupptäcker hjärnan och ögat i samspel att man kan flytta närpunkten närmare. Likadant kan den närsynte förflytta den punkt på avstånd där pärlan börjar bli suddig. När man kommer till den positionen för man pärlan fram och tillbaka. Hämtar hem den för att fokusera och så tar man med fokus tills det blir suddigt. För varje gång man gör det flyttas punkten bortåt. Är det så att ögonen skiljer sig år tränar man mest med sämsta ögat.
Att rätta till närsyntheten med träning är inget som man gör över en kafferast. Idog träning krävs och vid tillfällen man använder glasögon så bör man successivt byta ut dessa så att de hela tiden är något för svaga för fullvärdig syn.

Koordination mellan ögonen
Koordinationen mellan ögonen är självklart oerhört viktig. Man kan förbättra sin egen förmåga att låta ögonen samverka. Detta kan vara av avgörande betydelse för de som är ordblinda.
Man kan diagnosticera sig själv med snöret och pärlan. Då tar man ett snöre som är bortemot två meter. Man trär pärlan på snöret. Den bortre änden fäster man på en stol. Den andra änden sätter att man mot den egna nästippen. Nu sätter man pärlan mitt på snöret. Se till så att inga fingrar skymmer för ögonen. Nu ska man fokusera med båda ögonen samtidigt mot pärlan. Då ser man med det indirekta seendet också snöret. Eftersom varje öga ger en mycket skild bild av snöret så får hjärnan göra ett överslag och sätta ihop en bild. Ser du normalt ska snöret upplevas som ett X, där pärlan befinner sig mitt i krysset. Andra varianter är att du ser ett V eller ett Y. I de fallen bör man vara uppmärksam för då är hjärnans samverkan med ögonrörelserna inte är optimal. Eftersom man uppskattar att synsinnets absolut vikigaste komponent är hjärnans nacklob, och vi idag vet att hjärnan i sig har en enorm outnyttjad potential så kan man rätta till ovanstående. Det gäller bara att med rätt övningar åter få till den synkronisering som gör att hjärnan återigen uppfattar krysset. Detta borde testas av alla elever i skolan som har läs- och skrivsvårigheter då man funnit att 78% av dessa har problem med att se krysset.
Och skulle inte eleverna ha problem i stunden att läsa kan det ändå vara så att koncentrerat arbete med ögonen ger upphov till huvudvärk. Diagnosen ovan kan avslöja orsaken.
Metodiken i dessa två fall kräver idog träning. Man kan omedelbart upptäcka gradvisa små förbättringar men för ett fullgott resultat krävs tålamod. Men för andra problem kan reultaten infinna sig snabbt. Allra mest påtagligt är detta vid astigmatism.

Det tibetanska hjulet

En liten elegant övning kan utföras med hjälp av det tibetanska hjulet. Man sätter helt enkelt bilden av hjulet någon centimeter från nästippen. Sedan fokuserar man med ena ögat i taget på pricken i centrum. I den positionen rör man inte längre på nacken utan man låter enbart ögat söka sig ut mot bollen. Man tar en läyy inandning för varje steg på stegen tills man når bollen. Väl där med blicken låter man sakta ögat återvända till pricken medan man långsamt andas ut. Ta en kort avslappnande paus. Sedan fortsätter man till nästa boll i medsols riktning och upprepar proceduren. När man nått alla sex bollarna kan man ta ett varv till fast nu motsols.
Sedan upprepas detta med andra ögat. Då har man gett sina ögonmuskler en verklig stretch- och avslappnings-övning. I mitt egna fall kunde jag efter bara femton minuters övning se en omedelbar och kraftfull förbättring bort från den egna astigmatismen.