Coronaviruset drabbar långt fler män än kvinnor! Det har forskare kommit fram till efter att man studerat både antalet drabbade, hur många som dör av viruset samt tittat på olika åldersgrupper. Man har även märkt att ju högre ålder det är på de insjuknade desto större blir skillnaderna mellan män och kvinnor.

Det är forskare i Italien, Kina samt i USA som redan nu kan dra en säker slutsats utifrån tusentals patienter som insjuknat. Vid Institutet Maria Negri i Bergamo har man kommit fram till att tre av fyra insjuknade är män. Samma överrepresentation finns bland de svenska fallen (statistik från den 28 mars).

Hos de riktigt gamla ser den italienska statistiken ännu värre ut – där är 80 % av de insjuknade män.

Den italienska statistiken visar att i snitt är tre av fyra avlidna av Coronavirus män.  I massmedia har det cirkulerat teorier om att männens höga dödlighet beror på rökning. Institutet Maria Negri i Bergamo kan inte finna den korrelationen eftersom hela 20 % av de italienska kvinnorna röker (jämfört med 28 % av män).

Både forskare i Italien och i USA avfärdar teorin om rökning. Det är istället en helt annan faktor som gör att kvinnors immunsystem är starkare än männens: tack vare östrogenet!

Dr Stanley Perlman, specialist på infektionssjukdomar vid Iowas Universitet, genomförde 2016/2017 ett experiment där man injicerade en typ av coronavirus i möss. Resultatet blev att mössen utvecklade grava andningssvårigheter. Det som var uppseendeväckande var att oberoende av ålder så var hanmössen mer mottagliga för att utveckla infektioner jämfört med honmössen.

Samtidigt testade man att avlägsna honmössens äggstockar vilket ledde till att det skedde en avsevärd ökning av honmöss som dog.

För Perlman, pekade dessa bägge fynd på att det är något med östrogenet som skyddar det feminina släktet från att bli infekterat av coronavirus. Han misstänker att samma gäller för COVID-19.

Men hur kommer det sig att östrogenet skyddar kvinnor? Det kan ingen av forskarna i nuläget svara på. Men de tror att östrogenet har en förmåga att utlösa ett naturligt försvar i kroppen mot flera sjukdomar, även hjärt- och kärlsjukdomar.

Att män och kvinnor tacklar coronaviruset annorlunda belyser viktiga skillnader mellan hur de olika könens immunförsvar är uppbyggda och hur de hanterar en möjlig infektion. Det troliga är att det just är den hormonella skillnaden som är nyckeln till att lösa gåtan.

Om forskarna lyckas lösa den gåtan kan de även vara närmare en lösning på strategier för att bemästra de dödliga infektionerna av coronaviruset.

Av Anna Böhlmark

Läs mer om möjligheterna att tillföra naturligt östrogen genom att bli prenumerant:

Källor:

https://www.latimes.com/science/story/2020-03-21/why-is-the-coronavirus-more-deadly-for-men-than-for-women?fbclid=IwAR2ouxmebLo41MN86JFFTsNULq-1gS5je9HAE3z06RJ1ZXkN4o94upE8V8Y
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51647370
https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2020/03/02/5e5d198bfdddffc5618b45c5.html
https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/corona_virus_estrogeni_donne_uomini_sintomi_malattia_mind_the_gap-5076003.html
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/03/15/news/l_epidemiologo_donne_meno_colpite_difese_naturali_grazie_agli_estrogeni_-251331750/
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/virus-colpisce-uomini-lesperto-donne-difese-dagli-estrogeni-1841297.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/scienze-tech/21230167/coronavirus_guido_bertolini_uomini_piu_colpiti_donne_protette_estrogeni.html