Ska tillgång till homeopati vara en demokratisk rättighet? Det är en av de frågor som den här dokumentärfilmen söker svar på. Genom av att ge en bild av hur situationen ser ut i fem olika länder, framkommer det tydligt vilka olika attityder till homeopati som dominerar i de olika länderna.

De svenska myndigheterna förtrycker homeopatin medan Indien har en egen homeopatiminister.

I Tyskland har 70 % av befolkningen använt homeopati under de senaste 10 åren. Professor Matthes (som bjöds in till ett seminarium i Sveriges riksdag) berättar hur man på det integrativa sjukhuset Havelhohe har bland de tio bästa resultaten av alla Tysklands runt 2000 sjukhus.

I Italien finns ett statligt sjukhus som erbjuder homeopatiska behandlingar.

Och i Grekland finns världens främste homeopat, Vithoulkas, som lär ut denna läkekonst till tusentals världen runt.

Kommer homeopatin överleva? Och vad är egentligen homeopati? Filmen syftar till att svara på dessa frågor men även att ställa de viktiga frågor som rör valfrihet inom vården, FNs mänskliga rättigheter och demokrati.

För att veta mer om homeopati och Vithoulkas, den Indiske homeopatiministern, professor Matthes och användarberättelser från Sverige bli prenumerant på AlmaNova: