Även om du bor utomlands kan du enkelt prenumerera på AlmaNova.

För Nordenbor: du betalar lika mycket för portot som inom Sverige. Alltså enbart 215 kr per år.

Bor du utanför Norden tar vi ut en portoavgift på 160 kr. Därmed landar en prenumeration på totalt 375 kr/år.

Swisch: 123 646 68 90

Plusgiro: 94 37 48 – 4

IBAN: SE22 9500 0099 6034 0943 7484

BIC: NDEASESS

clearing: 9960