Att arbeta som terapeut kan ofta innebära ett enormt detektivarbete – att lägga pussel för att förstå sambanden och koppla ihop de olika symtomen och mätresultaten för att förstå den bakomliggande orsaken till sjukdom. Ett sådant uppdrag har Anica Norman, Naturläkare SNLF, som arbetar vid sin klinik Hälsodynan, strax utanför Karlstad.

Sedan starten har intresset för kliniken Hälsodynan bara växt i takt med att fler och fler människor inser vikten av att hålla sig i balans genom att undersöka sina näringsvärden, testa sig för intoleranser eller mikroorganismer med målet att optimera immunförsvaret.

Läs en fördjupad artikel om vilka metoder Hälsodynan arbetar med genom att bli prenumerant: