Alla människor borde ta D-vitamin dagligen för att förebygga en eventuell coronainfektion. Speciellt nu när solens strålar lyser med sin frånvaro och kroppen själv inte kan framställa det naturliga D-vitaminet. Det naturliga tillskottet har visat sig vara ett så effektivt skydd att man i England nu beslutat ge ut gratis doser D-vitamin till 2 miljoner medborgare.

Den brittiska regeringen har bett sina rådgivare att ta fram riktlinjer för hur medborgarna kan äta D-vitamin och dela ut dessa till 2 miljoner medborgare. Hälsoministern Matt Hancock uttryckte sin växande oro för att många människor kan ha sämre D-vitaminhalter än vanligt till följd av att stanna inomhus under längre perioder under pandemin.

Flera studier pekar på att låga vitamin D-nivåer är förknippade med en högre risk för dödsfall från coronaviruset, och det finns evidens för att tillräckliga nivåer av det kan minska vävnadsskador från lunginfektioner.

I England finns det två stora riskgrupper som varit enormt drabbade av coronainfektioner: de överviktiga och olika etniska grupper. Diskussioner fortsätter därför inom Department of Health and Social Care (Hälsodepartementet) om huruvida man ska ge D-vitamin till svarta och etniska minoritetsfolk i ett försök att ta itu med oproportionerliga dödsfall från Covid-19 i dessa befolkningar. Ju högre nivåer av melanin i huden desto lägre nivåer av D-vitamin skapas, vilket förvärras på platser med mindre solljus. Det innebär att personer med färg i Storbritannien löper mycket större risk för D-vitaminbrist. Liknande samtal pågår även om huruvida man ska ge kosttillskott till överviktiga människor.

I parlamentet i Commons hyllade den tidigare Tory-ministern David Davis gratis tillskott som en ”låg kostnad, nollrisk, potentiellt mycket effektiv åtgärd”. Han lyfte fram en spansk studie med 76 patienter med Covid-19 där 50 fick en hög dos kalcifediol, en aktiverad form av vitamin D. Hälften av dem som inte fick det fick placeras i intensivvård och endast en person som fick det behövde intensivvårdsbehandling men släpptes senare utan ytterligare komplikationer. Två patienter som inte fick kalcifediol dog.

Sedan april har Public Health England (Engelska hälsoministeriet) rekommenderat att alla tar vitamin D dagligen, men endast i låga doser på 10 mikrogram (400 IE) per dag på hösten och vintern. Dessa riktlinjer ska nu uppdateras. Under tiden fortsätter prövningar som beställts av Intensivvårdsrevisionen och forskningscentret för att utvärdera användningen av C-vitamin i hög dos hos patienter med lunginflammation.

Användningen av C-vitamin i hög dos är något som använts redan på norska sjukhus mot kronisk blodförgiftning, något som drabbar flera insjuknade av COVID-19. (Artikeln publicerades i AlmaNova nr 1-2020)

Av Anna Böhlmark

Läs mer artiklar om D-vitamin, C-vitamin och hur vi kan stärka vårt eget immunförsvar genom att bli prenumerant på AlmaNova:

Källa: https://www.theguardian.com/world/2020/nov/14/covid-uk-government-requests-guidance-on-vitamin-d-use