På Anandaskolan i Salvador de Bahia har man inte bara meditation varje dag på schemat. AlmaNova var på plats i Brasilien för att utforska vad mer man har på schemat för att förstå vad som skapar en sådan fridfull miljö just i denna skola.

Barnen formas till lugna individer med stor självkännedom. Just därför saknar denna skola mobbning.

Läs hela artikeln om Anandaskolan här:

Röst: Edvaldo Melquiades, konstlärare