Boris Aranovich VD för Människans resurser & välkänd inom frekvensmedicin, fd lärare på Axelssons Institut i Stockholm :
“En föryngringsprocess är något de flesta vill ha”

Friska celler har en given rytmisk frekvens. Om de utsätts för någon form av påfrestning så påverkas frekvensens rytm och vi kommer i obalans. Då uppstår det till slut ohälsa av olika slag.

Men eftersom vi människor framför allt består av energi och information och har en informationsstruktur som “vet” hur vi kan optimera oss fysiskt och mentalt, så är det i det här som nyckeln till ett yngre jag ligger.

Vår biologiska ålder beror på hur väl vår energi och informationsstruktur
fungerar. Om vi kommunicerar med rätt frekvenser, så lyssnar cellerna och minns. Konceptet “10 steg till föryngring” förutsätter att vi kan hjälpa kroppens celler att vibrera och fungera som de gjorde när vi var yngre.

Av Boris Aranovich

Utdrag ur artikeln “10 Praktiska steg till föryngring”. För att läsa hela artikeln bli prenumerant på AlmaNova!