Inför Föreningen SARAs årsmöte i Göteborg den 25 mars fick en av dess mångårige medlem och dessutom konferencier och föredragshållare på tidigare årsmöte, läkaren Mikael Nordfors, ett mycket uppseendeväckande besked:

 “Fyra starka karlar kommer att bära ut dig från stämman om du dyker upp”.

 

AlmaNova står för öppenhet och då vi inte tror på ett samhälle med hot och aggressivitet väljer vi att publicera den mailväxling som precis varit mellan Mikael Nordfors och 2000-Talets Vetenskaps ansikte utåt: David Tiger.

Söndag den 19 mars skrev Mikael Nordfors:
Hej!

Fick just följande meddelande från den s.k. styrelsen i 2000-talets vetenskap.

Anledningen till att jag inte får komma på årsmötet utan “ska bli utburen av fyra starka karlar”(Jag är själv 2 meter lång och väger 120 kg) är att jag som varit konferencier och föredragshållare både på årsmöten och föredragsturnéer i föreningens namn inte ska ha betalt min medlemsavgift två veckor innan årsmötet.

Jag har aldrig blivit informerad om denna regel, som finns i de nya stadgar som regelvidrigt tagits av styrelsen utan att överhuvudtaget medlemmarna blivit tillfrågade. Det finns inte någon sådan regel i de gällande, demokratiskt tagna stadgarna från 2009.

Jag ser denna regel som ett odemokratiskt försök att stärka styrelsens makt på bekostnad av medlemmarna, och menar att den inte ska finnas i vår förening.  Den är skapad för att eliminera eventuella politiska motståndare som liksom jag varit tveksamma till att betala medlemsavgift till ett gäng ” kuppmakare”.
Föreningen borde tvärtom uppmuntra alla medlemmar att komma på årsmötet, och ge dom som inte betalat ännu möjlighet att betala vid entrén!

Jag bryr mig inte ett dugg om alla deras påståenden om hur  hemsk och oprofessionell Ingemar påstås ha varit.Man byter inte stadgar i en förening utan att fråga medlemmarna och försöker hindra medlemmar från att komma till ett årsmöte grundat på stadgar som medlemmarna varken fått chans att informera sig om eller påverka, och sedan ha mage att prata om demokrati…

Det dom har gjort är en stadgevidrig, odemokratisk, oetisk, och olaglig kupp, hur ni än vrider och vänder på det.

Om dom anser att Ingemar är oduglig och farlig och måste avsättas och att vi behöver nya stadgar ska dom kalla till ett extra ordinarie årsmöte och dessutom ett ordinarie årsmöte, där alla medlemmar kan rösta och yttra sig innan dessa stadgar kan anses gälla. Dom hänvisar till att det i de gällande stadgarna från 2009 står att stadgarna måste ändras i två på varandra följande möten.

I de gamla stadgarna står det mycket riktigt inget om “årsmöte”. Det står heller ingenting om ” styrelsemöte”.
Om man ska tolka dem på deras sätt, kan jag och en annan medlem ha två möten och döpa om föreningen till “Kalle Anka klubben”.
Nya stadgar måste självklart antas på två på varandra följande årsmöten. Detta är praxis i i stort sett varje förening och företag i Sverige. Vad styrelsen har gjort är oerhört respektlöst mot föreningens medlemmar och skulle kallas för statskupp om vår regering t.ex. försökte att ändra grundlagen utan att fråga riksdagen först…..

 

 

Mikael Nordfors. MD
Kildegårdsvej 12 A
2900 Hellerup Denmark

 

 

David Tiger skrev den 19 mars:

Hej!

 

”Kuppen” var redan ett faktum innan stadgarna ändrades. Vad vi har gjort är att rådigt och handlingskraftigt sett till att säkra föreningen, dess medlemmar, syften och framförallt kompetens. Du skulle bara veta hur många duktiga ”alternativare” som skrämts iväg från föreningen och numera föraktar oss p.g.a. de händelser jag talar om.

 

Men Micke, var realist. Tror du verkligen att någon medlem har varit intresserad av vare sig styrelsearbete eller stadgar överhuvudtaget? De flesta medlemmar har ju inte ens haft en blekaste aning om att det är en förening de gått med i när de köpt tidningen eller kommit på våra aktiviteter, än mindre vad föreningen har hetat eller har för syften. Och om de ändå har förstått detta så måste de verkligen ha undrat när de hör namnet: ”Svenska Aidsgruppen mot Rasism”…. När skrev vi en artikel om AIDS senast? När skrev vi om rasism? Aldrig så länge jag har varit med….

 

Mig veterligen har ingen annan medlem än f d chefredaktör själv skickat in motioner till föreningsstämmor och intresset från andra medlemmar i de frågor vi arbetar med har varit minst sagt svalt. Men nu plötsligt har DU blivit VÄLDIGT intresserad för såväl stagar och föreningsarbete. Var har du varit det senaste året? Vilka förslag har du skickat in till styrelsen? Vem är du?

 

Vi har på mitt initiativ köpt in böcker om praktiskt föreningsarbete (naturligtvis var det bara f d chefredaktör som inte tyckte det var en bra idé, vi bör väl hållas i okunskap), vi har frågat en av Sveriges mest sakkunnige inom föreningsarbete, Björn Lundén, om situationen. Han säger till oss att, efter hur stadgarna och årsprotokoll tidigare varit utformade, kan man inte betrakta oss som en förening utan snarare ett slags företag och ger oss rådet att: ”Lämna så stort avstånd som ni kan mellan honom och er själva”.

 

Den ende som oupphörligen vrider och vänder på sanningen är du-vet-vem och någon sådan person kan varken tillåtas att sitta i styrelsen eller författa artiklar till våra medlemmar.

 

Ibland är man i styrelser tvungna att använda sig av kraftiga och okonventionella åtgärder. Om vi inte hade gjort detta redan i augusti 2016 hade ingen av styrelsens mest kompetenta personer suttit kvar idag eller kommit tillbaka till föreningen överhuvudtaget. Det hade varit för psykiskt påfrestande. Kompetens hade lämnat föreningen och en, för att använda f d  chefredaktörs egna ord i ledaren för nr 4/2016, ”monarki” hade införts med ”Gävulska” metoder. Nu har vi räddat såväl kompetens som eldsjälar att vara kvar på skutan trots hård motvind och det är en enorm vinst för föreningen och dess medlemmar.

 

Nu är det medlemmarna som på föreningsstämman får avgöra om vi handlat rätt eller fel eller om vi istället ska fortsätta dumpningen av de mest kompetenta personer som någonsin suttit i styrelsen och bidragit till tidningens artiklar (Bo Zackrisson m m). Med tanke på vilka som föreslås som ett alternativ blir man mörkrädd…

 

Fyra starka karlar kommer att bära ut dig från stämman om du dyker upp! Sedan är du eventuellt välkommen att fortsätta ditt engagemang i föreningens utveckling och skicka in förslag som ligger i linjer med våra portalparagraf, som bifogas nedan och som vi alla borde arbeta för.

 

Med än så länge vänlig hälsning

 

David Tiger

Medlemsservice

2000-Talets Vetenskap

medlem@2000tv.se

 

Mikael Nordfors skrev:

Jag bryr mig inte ett dugg om alla era historier.

Man byter inte stadgar i en förening utan att fråga medlemmarna och försöket hindra medlemmar från att komma till ett årsmöte grundat på stadgar som medlemmarna varken fått chans att informera sig om eller påverka,och sedan ha mage att prata om demokrati…

Det ni har gjort är en stadgevidtig, odemokratisk, oetisk, och olaglig kupp, hur ni än vrider och vänder på det.

Om ni anser att Ingemar är oduglig och farlig och måste avsättas och att vi behöver nya stadgar ska ni kalla till ett extra ordinarie årsmöte och deddutom ett ordinarie årsmöte, där alla medlemmar kan rösta och yttra sig innan dessa stadgar kan anses gälla.

Hälsningar

Mikael

Den 19 mar skrev David Tiger <medlem@2000tv.se>:

Micke!

 

Det var väl det svar jag väntade från dig med tanke på vad jag nu har hört att du har kallat vissa personer och förening. Men där fanns väl någon tanke om att du är en förnuftig och saktmodig människa som inte handlar i affekt.

 

Det går inte att förmedla 12 års erfarenhet och åtta månaders styrelsearbete genom ett par mail. Jag tar det en gång till för det här är viktigt: Det går inte att förmedla 12 års erfarenhet och 6 månaders styrelsearbete genom ett par mail. Ok?

 

Jag gav dig 1 % av historien och du har 99 % kvar att ta in för att få hela bilden och för att kunna handla förnuftigt. Hur DU ”finner vårt beteende” är irrelevant. Vi har funnit sanning och fakta och låter oss inte längre styras av plötsliga känslosvall från vissa personer eller bära omkring på kejsarens stol i år efter år.

 

”Tack för mycket rådigt agerande”, skrev en medlem på sin inbetalningsblankett. Det är alltid trevligt med bekräftelser på hur man handlar och vad man står för. Jag tror faktiskt att majoriteten av föreningen tycker detsamma, åtminstone efter att ha fått 5 minuters pratstund med oss (F d chefredaktör behöver tydligen 15 sidors mail för att åstadkomma detsamma). Sen kanske jag inte har hållit med på vissa detaljer under de 18 styrelsemöten, som ägt rum sedan augusti 2016 (innan dess hade vi mig veterligen inte hållit ett enda ordentligt styrelsemöte i föreningens 25 åriga historia). Men jag kan försäkra dig om att vi har en styrelse som aldrig någonsin varit så kunnig och kompetent som idag, som aldrig utvecklat föreningen så mycket som nu. Tidigare var ”styrelsen” en marionettregering.

 

Ring upp och snacka med tidigare nämnda personer och tillika några av Sveriges mest engagerade eldsjälar för naturlig hälsa och alternativmedicin om du bryr dig för annars är det faktiskt du själv som tar ställning för ett handlande som riskerar att förstöra hela alternativsverige, som en av nämnda personer uttryckte det. Då handlar du på ett sätt som myndigheter och läkemedelsindustri gör – tar bara in den korrupta versionen av ”forskningen” men struntar trotsigt i den andra.

På mötet kommer du inte in Micke, om betalning inte har inkommit till styrelsen 14 dagar innan stämman. Det blir en onödig resa. De förra stadgarna var tydliga med att en stadgeändring kan göras på två på varandra följande ”möten” (inte årsmöten) och det ger oss frihet att tolka detta som ett vanligt styrelsemöte. Men haka inte upp dig på detta om du inte förstått hela bilden.

 

Sug på den här tanken innan du går och lägger dig: Är inte det bästa för alla parter (och hela alternativsverige) att f d chefredaktör får utlopp för sitt behov att sköta organisation och relationer inom ramen för Almanova och sitt eget företag, det är ju ändå så Föreningen SARA skötts i alla 25 år.

 

Ingen annan människa kommer att vilja eller ska behöva vara involverad i ett sådant kaos och sådan hänsynslöshet som jag, min sambo och många andra har fått erfara under de senaste åren. Och det kommer vi att se till på denna föreningsstämma.

 

Med vänlig hälsning

 

David T.

Webmaster 2000-Talets Vetenskap

webmaster@2000tv.se

 

 

Mikael Nordfors skrev 19 mars :

 

David!

Jag finner ert beteende att byta stadgar utan att tillfråga vare sig mig eller övriga medlemmar båcde respektlöst, olagigt och oetiskt.

Då kan ju ni i princip byta namn till “Läkemedelsindustrins beskyddare” och göra till nytt syfte med föreningen att motarbeta all alternativmedicin utan att vi medlemmar blir tillfrågade. Och sedan komma att prata om demokrati och att förhindra kupper….

Många medlemmar inklusive mig blev tveksamma till om de ville vara med i föreningen pga detta, därav den sena inbetalningen av medlemsavgift.

Jag betalar min medlemsavgift i veckan och kommer på årsmötet. Enligt de gällande, demokratiskt antagna stadgarna från 2009 har jag rätt att delta utan att betala två veckor i förväg. En styrelse kan inte anta nya stadgar, bara föreslå nya stadgar inför ett årsmöte, som sedan måste godkännas på ytterligare ett årsmöte. Om ni försöker hindra mig eller andra medlemmar som betalt sin medlemsavgift att komma på mötet kommer jag att polisanmäla er för egenmäktigt förfarande.

Inte speciellt vänliga hälsningar