Hva alle bör vite

I norrmannen Ivar Mysteruds bok om Alzheimers – en bok som mycket grundligt går igenom orsaker bakom samt redovisar för hur processerna i hjärnan kan stoppas – gör författaren en mycket viktig avslutning, samtidigt som han är ödmjukt självkritisk:
”Mycket av det som tagits med i boken är inte överväldigande underbyggt, så som det brukar krävas av det akademiska samfundet, det vill säga på en kunskapsnivå där majoriteten av forskare är överbevisade att det är sant. Ändå är allt det som jag tagit upp i boken, baserat på forskningen, kliniska studier och en allmän förståelse av fysiologin och biokemi. I väntan på ännu flerfaktabaserade resultat från pågående forskning bör det vara rationellt att basera den egna handlingen på den kunskap som redan finns. Detta gäller för alla de som vill göra mer för hälsan än vad den rådgivning som dagens myndigheter erbjuder oss. Att ropa på mer forskning istället för att skrida till handling utgående från det vi idag vet, är enligt mitt etiska ställningstagande en total urspårning. Mer forskning är viktigt för framtidens patienter men hjälper inte dem som är sjuka här och nu. — Jag själv är övertygad om att det mesta som tagits upp i denna bok kommer att ingå i framtidens behandlingsstrategier för att förebygga och behandla Alzheimer.”
Vi delar helt författarens inställning och därför publiceras huvuddelen av de 36 punkter man kan undersöka och, om de fallerar, genast sätta in åtgärder på. Däremot tar vi inte upp dosering i denna artikel. Till det behövs boken. Köp den. Här finns den: www.lillemane.no
1) Rätta till ditt kosthåll. Gå in för en diet där intaget av socker och snabba kolhydrater är kraftfullt reducerat (tänk på att svampen i hjärnan endast kan tillgodogöra sig socker som energigivare, svält ut den)
2) Förse dig i stället själv och din hjärna med energigivaren ketoner. Dessa fås om man äter riktigt bra fettprodukter exempelvis kokosolja. Detta är huvudsakligen detsamma som en LCHF-diet, men vid Alzheimers bör den vara ännu striktare. Då reduceras också behovet av insulin. Insulinet som frigörs kan användas för att reducera den plackbildning som uppstått,
istället för att lagra upp överskott av sockret till fettcellerna.
3) Fasta , i dess olika former hjälper till att uppnå en ketos. Man kan helt enkelt göra så att man tillåter stora mellanrum mellan måltiderna.
4) Undvik förändrade fetter som transfetter och andra härdade förstörda varianter. Tänk på att bagerierna använder sig av dessa i allehanda kakor och andra bakverk.
5) Ät mycket grönsaker och bär som innehåller rikligt med antioxidanter, men var en aning sparsam med frukt.
6) Ännu fler antioxidanter får man genom att inta nötter, kaffe, såväl svarta som gröna teer, jungfru olivolja och rödvin.
7) Finns möjligheten, så kan man göra en vitaminanalys. För låga intag av B och C-vitamin gynnar sjukdomen. Likadant med de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. Tänk på att ägg kan vara den enklaste och mest fullödiga multivitaminkällan.
8) Uteslut gluten ur kosten. Man börjar förstå att 40 % av oss är överkänsliga mot gluten.
9) Undvik nitrosaminer. Detta är Bredesens punkt, men Mysterud är tveksam om den är så viktig. Nitrosaminer finns annars i charkuteriprodukter som tillsats nitrat och nitrit
10) Rökning av tobak ska uteslutas
11) Motionera – åtminstone 20 minuters promenad om dagen.
12) Undvik negativ stress. Här kan yoga och meditation vara bra motpoler
13) Använd din hjärna. Lär dig något nytt och utmanande. En första början kan vara att skaffa Mysteruds bok, den är på norska men man lär sig efterhand. Sudoko och korsord kan också vara bra, men stegra då svårighetsgraden hela tiden. Eller varför inte lära sig spela ett instrument.
14) Var social, gå med i föreningsliv, till exempel starta gula västarna på din hemort, umgås med glada familjemedlemmar. Blir man ändå ensam på gamla dar – skaffa lämplig hund, då löser man också punkt 11 ovan.
15) Var försiktig med att besöka sjuka hus, inklusive sjukhus. Undersökningsmetoder som CT-scanning, bedövningsmedel, antidepressiva och andra lugnande medel har biverkningar som gynnar Alzheimers – inte hjärnhälsan. Ta upp dessa risker med läkaren.
16) Bruket av statiner är speciellt farligt. Ytterst få uppnår nittio års ålder om kolesterolvärdena är för låga.
17) Däremot ska man söka kunnig hjälp om man börjar höra dåligt, eller om synen försämras. Att upprätthålla sinnesintrycken är oerhört viktigt för hjärnan och dess ständiga stimulans. Hörapparat och gärna akupressurmassage runt ögonen är värdefulla bidrag.
18) Här kommer en punkt som ínte Bredesen/Mysterud tar upp. Det gäller att vara på bettet som gammal. En för dålig tandstatus där man inte längre kan tugga ordentligt är en typisk föregångare till demens. Vi fick precis häromdagen ett oerhört uppmuntrande läsarbrev från nu 97-årige Thorwald Wawle, Malmö, mannen som med sina tandgummin hjälpt många och därför uppskattats av Föreningen SARA som dess andre Gnistanprisvinnare. Han vill fortsatt vara prenumerant på AlmaNova tills de kastar mull på hans kropp, som han själv skriver. Var genial som Wawle så håller sig knoppen i form.
19) Metaller. En alltför stor belastning av aluminium och kvicksilver är kraftfullt bidragande orsaker till Alzheimer för de gynnar tillväxten av de förödande mikrosvamparna. Alltså se upp med aluminium i hushållet. Inga lättvikts kastruller eller stekpannor. Detta gäller också alla mediciner som vitfärgats med aluminium. När det gäller kvicksilver ska man vara extra försiktig med hög ålder. En amalgamsanering är inget man gör på egen hand. Kanske ska man inte alls sanera utan istället med högdos C-vitamin, selen, zink eller kelerande alger se till att frisatt kvicksilver binds och naturligt försvinner ur kroppen.
20 – 32) Hit hör alla andra metaller och grundämnen. Antingen kan det vara en brist, vilket exempelvis är vanligt med zink, eller har man för mycket av exempelvis järn. En mineralanalys skulle kunna göras där man är observant på att man ligger inom hälsosamma gränsvärden.
33) Var observant på andra infektioner. I dagsläget vet vi inte om det är en förvandling av den inre miljön i hjärnan, läs höga socker- eller metallnivåer, som gör att svampen kan få fotfäste eller om den utgör ett slutstadium i en bakteriecykel efter en regelrätt infektion, där exempelvis en rotfylld tand kan vara en kopiös källa av bakterier som toxiner.
34) Strålning från artificiella elektromagnetiska fält. Beror de på högspänningsledningar så kan man på olika sätt åtgärda detta. Är det strålning från mobiltelefoni så finns det mycket man kan göra. Enklast är att aldrig förvara en mobiltelefon i sovrummet om natten.
35) Det finns en räcka med användbara läkeörter ur naturens eget apotek som kan ha en mycket kraftfull inverkan på den mentala statusen. Inte minst gingko baloba.
36) Inom alternativmedicinen har det skett en formlig explosion i utvecklandet av apparatur som bygger på frekvensmedicin. Dessa ger en förstärkning av det friska. Men de kan också mycket snabbt uppskatta vilka mineralobalanser som finns under punkt 20-32)
37) Här lägger vi till en egen punkt som bygger på den iranske läkarens Fereydoon Batmanghelidj´s mycket viktiga rön. Han har funnit att det absolut vanligaste ämnet i våra kroppar är vatten. Dagens moderna människa har oftast ett alltför litet intag av denna förnäma dryck. Då ger man inte heller sin kropp optimala hälsovillkor. Drick rikligt med vatten. Bli inte en torrboll.