Redaktionell policy och målsättning

Uppdaterad 18 juni 2016

Portalen har siktet inställt på både tuffa nyheter och goda nyheter t ex: idéer som förändrar samhället till en trevligare omvärld att leva i.

Portalen tar upp ämnesområden som hälsa, kost, hälsotips, naturlig medicin, forskning,  världs- och samhällsfrågor samt uppmärksammar ny medicin och granskar myndigheters hanterande i medicinska frågor.

Portalen omvärldsbevakar internationellt media och återpublicerar lästips och artikelpuffar åt dig som läsare. NewsVoice medverkar till analys, genomskådning, sammanhang och överblick. NewsVoice ska vara till nytta för läsarna och skapa debatt som leder till förändring och nytänkande.

Portalen drar sig inte för att avslöja korruption och maktmissbruk och är därför inte politiskt korrekt.

Portalen speglar ett ”tankeskifte” i världen och vänder sig till de som är engagerade i samhällets utveckling och transformation.

Portalen vill fylla ett medievacuum i Sverige där vissa nyheter, trender och goda idéer hammar i skymundan.

Portalen uppmärksammar naturliga metoder som ger hälsa och välbefinnande och vill lyfta fram bästa medicin. I dagens samhälle vinner ofta alternativmedicin pga av lång beprövad erfarenhet och ärlighet över industrins kemikaliemedicin ofta baserad på fuskforskning.

Portalen undviker ämnen som: smink, sport, meningslös underhållning, konformism och tjafsig partipolitik.

Vision

NewsVoice ska bli en allmänt känd och uppskattad referenspunkt i mediebruset. NewsVoice ska beskriva paradigmskiftets nyanser. Med paradigmskifte avses den naturliga succession med vilken ett samhälle språngvis utvecklas i takt med att människan utvecklas inifrån och ut, från idévärlden till handling.

Stöd

Du stödjer enklast Portalen genom att bli medlem, annonsera, sponsra, donera samt genom att skriva för Portalen.

Ekonomi

Portalen är inte vinstdrivande. Kostnader täcks med annonsintäkter, sponsring, stipendier, donationer och frivilliga prenumerationsdonationer. Portalen har inga skulder och endast en ägare.